Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 14

N U M E R  1 5  -   2 0   G R U D N I A   2 0 0 4 r.

 

 

Jan Bondkowski
Ks. Emil Skudrzyk
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
cz.II
Dzieje tarnogórskich protestantów ...
Karłuszowiec - Bibiela
Józef Wybicki
Co dalej z „Gwarkami”?
Wyrósł w Tarnowskich Górach
Spotkania z Donnersmarckami
Kopanina
Kozie
Wielki pożar w roku 1746
Dobry czy zły margrabia?
Miejsce magiczne
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila cz.III
Smok i święty
Tarnogórski park
Świątynia kolejarzy
 

Tarnowskie Góry na dawnej pocztówce


Panorama Tarnowskich Gór od strony pd.
ok. 1700 r. (rekonstrukcja z k. XIX w.)
pocztówka w ok. 1900r.

Pośrodku kościół śś. Apostołów Piotra i Pawła, z lewej Brama Gliwicka (istniejąca od 1832 r.) i kaplica cmentarna p.w.św. Anny, po prawej – zamek. Na pierwszym planie szyby kopalniane i postać górnika.

---------------------------------------------------------------------------------

Panorama Tarnowskich Gór od strony pn. Widok z I poł. XVIII w., pocztówka z 1913r.

Pośrodku rynek z nieistniejącymi już studniami miejskimi i zbiornikiem na wodę. Na drugim planie zamek z 1575r., przebudowany w XIX w. (obecnie ul. Zamkowa nr 12) oraz kościół p.w.śś. Apostołów Piotra i Pawła.

---------------------------------------------------------------------------------

Pocztówka wielowidokowa z ok. 1897 r.

Kompozycja asymetryczna czterech widoków w ozdobnych ramkach i z motywami kwiatowymi:
1. panorama od strony pd.-wsch.,
2. kościół ewangelicki przy rynku,
3. gimnazjum realne,
4. kościół p.w.śś. Apostołów Piotra i Pawła.

---------------------------------------------------------------------------------

Kopalnia „Fryderyk” koło Bobrownik Śl.,
widok od pd.-wsch., pocztówka z 1913 r.

W centrum kopiec (Denkhalde) usypany dla upamiętnienia odkrycia złóż kruszcowych w 1784 r. Po prawej budynek, w którym znajdowała się uruchomiona w 1788 r. maszyna parowa – jedna z pierwszych na kontynencie europejskim. Widok przedstawia stan z przełomu XVIII i XIXw.

---------------------------------------------------------------------------------

Widok ogólny miasta od strony pd.-zach., pocztówka z ok. 1919 r.

Widoczne od lewej: synagoga, wieża kościoła ewangelickiego, ratusz, nieistniejący obecnie komin fabryki mydła Lukaschika oraz wieża kościoła p.w.śś. Apostołów Piotra i Pawła.

---------------------------------------------------------------------------------

Pocztówka wielowidokowa pochodząca
z l. 1905- 1914.

Kompozycja pięciu widoków miasta:
1. tarnogórski park ze skalniakiem, na którym była tablica z wierszem w j. niemieckim, sławiącym park,
2. pomnik cesarza Wilhelma I z 1897 r. (obecnie pl. Wolności),
3. panorama miasta od strony pn.- zach. z końca XIX w., z fragmentem obecnej ul. Opolskiej (wówczas Lublinitzerstrase),
4. dworzec kolejowy oddany do użytku w 1888 r.,
5. ratusz wybudowany w l. 1896-1898.

---------------------------------------------------------------------------------

Widok miasta od strony pd.-wsch.,
pocztówka z 1909 r.

Na pierwszym planie- willa, w której mieszkał znany pisarz Robert Kurpium, a w okresie międzywojennym dyr. Szkoły Górniczej inż. Feliks Piestrak, obecnie ul. Gliwicka nr 24. W tle wieże kościóła p.w.śś. Apostołów Piotra i Pawła, ewangelickiego, ratusza. Wolna przestrzeń na pierwszym planie (między dzisiejszymi ulicami Gliwicką i Lyszcze) obecnie zabudowana.

---------------------------------------------------------------------------------

Rynek. Widok na pierzeje północną
i wschodnią, pocztówka pochodząca
z l. 1901- 1905

W centrum kościół ewangelicki po przebudowie w l. 1899- 1900. Przylegają do niego: z lewej dom pastora w l. 1746- 1908 (obecnie nr 12), zwężony w wyniku przebudowy kościoła); z prawej budynek administracji kopalni „Fryderyk”, od 1908 r. plebania kościoła ewangelickiego (rozebrana w l. 60. XX w.) Budynek narożny, z lewej (obecnie nr 13) – hotel i restauracja „Sechs Linden”, dawniej od ok. poł. XVI w. do 1608 r. – ratusz (nadbudowany i przebudowany w 1930 r.)

---------------------------------------------------------------------------------

Pocztówka wielowidokowa z Tarnowskich Gór, lata 90. XIX w. (prawdopodobnie najstarsza przedstawiająca miasto).

Kompozycja trzech widoków miasta w dekoracyjnych, asymetrycznych ramkach o motywach roślinnych:
1. panorama od strony pd.-wsch.,
2. rynek z kościołem ewangelickim z 1780r.,
3. kościół p.w.śś. Apostołów Piotra i Pawła.
Pocztówka ze zbiorów Beaty i Jacka Kalke w: Krzysztof Gwóźdź, Zofia Krzykowska, Tarnowskie Góry na dawnej pocztówce, 2004r.

---------------------------------------------------------------------------------

Pocztówki ze zbiorów Beaty i Jacka Kalke w: Krzysztof Gwóźdź,
Zofia Krzykowska, Tarnowskie Góry na dawnej pocztówce, 2004r.
 

AKP

 

 

Na księgarskiej półce

W poszukiwaniu historycznej prawdy

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa