Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 14

N U M E R  1 5  -   2 0   G R U D N I A   2 0 0 4 r.

 

 

Jan Bondkowski
Ks. Emil Skudrzyk
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
cz.II
Dzieje tarnogórskich protestantów ...
Karłuszowiec - Bibiela
Józef Wybicki
Co dalej z „Gwarkami”?
Wyrósł w Tarnowskich Górach
Spotkania z Donnersmarckami
Kopanina
Kozie
Wielki pożar w roku 1746
Dobry czy zły margrabia?
Miejsce magiczne
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila cz.III
Smok i święty
Tarnogórski park
Świątynia kolejarzy
 

 

Świątynia kolejarzy

Diecezja gliwicka według stanu z dnia 12 grudnia 1993 roku posiadała 148 kościołów parafialnych, z których 5 jest pw. św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy. Jeden z nich znajduje się przy ulicy W. Broniewskiego 26 w północnej dzielnicy Tarnowskich Gór - Lasowicach.
 Lasowicka parafia dzisiaj

Osada Lasowice nie należy do bardzo starych na ziemi bytomsko - tarnogórskiej. Jej nazwa wywodzi się prawdopodobnie od pięknych lasów świerkowo - bukowych, które zrazu otaczały ją aż z 3 stron. Rozwój tej miejscowości związany był w dużej mierze z historią Tarnowskich Gór. Jak podaje mgr Aleksandra Król, Lasowice od niepamiętnych czasów należały najpierw do dziedzica z Rybnej - Jana Blachy. Od 1558 roku zaczęło pojawiać się tutaj coraz więcej kopalń, pojawiało się coraz więcej szybów. Odkryto złoża rud srebra i ołowiu. W 1560 roku właścicielem tychże lasowickich szybów został słynny z tarnogórskiej winiarni Jan Sedlaczek. W niespełna 50 lat później (1608) wieś wraz z otaczającym lasem została nabyta za 7300 talarów przez Tarnowskie Góry.

Krajobraz wioski zaczął się zmieniać. Przybywali nowi osadnicy. Sprzyjała też bliskość miasta. Do centrum grodu gwarków odległość wynosiła zaledwie 2 km. W 1779 roku dobra lasowickie nabył od miasta szlachcic Larysz, zaś od niego kupił je hrabia Henckel von Donnersmarck z Nakła Śl. Od połowy XIX wieku aż do wybuchu I wojny światowej na terenie Lasowic rozwijało się co prawda niezbyt szybko, ale za to stale - górnictwo, przemysł i handel. Jednak gwałtowne przemiany w osadzie nastąpiły w momencie zbudowania w Tarnowskich Górach dworca kolejowego, a zwłaszcza największej w Polsce stacji rozrządczej łączącej Śląsk z portem gdyńskim. Odtąd lawinowo zaczęli się tu osiedlać urzędnicy i pracownicy kolejowi. Od tego też czasu zaczęto nazywać Lasowice osadą kolejarzy. Stąd nie dziwi fakt, że kościół w Lasowicach jest pw. św. Katarzyny, patronki kolejarzy.

Lasowice od samego początku należały do parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach. Jednakże stały wzrost liczby mieszkańców sprawił, iż osada ta chciała stać się samodzielną parafią. Po wielu perypetiach i zabiegach uzyskano na ten cel od hrabiego Henckla von Donnersmarcka z Nakła Śl. zabudowanie gospodarcze o powierzchni 150 m2. Po odpowiednich przeróbkach i adaptacji tegoż obiektu do „nowych zadań” już 7 lutego 1926 roku można było przystąpić do poświęcenia pierwszego na ziemi lasowickiej Domu Bożego. Aktu tego dokonał ówczesny proboszcz tarnogórski, ks. kan. Michał Lewek.

Pierwszym (jeszcze nie stałym) duszpasterzem nowo powstałej jednostki kościelnej został ks. Feliks Zdziebło. W lipcu 1927 roku proboszczem mianowano tutaj ks. Roberta Wallacha. Powiększył on nieco kościół i wyposażył go w niezbędny sprzęt liturgiczny. Rychło zasłynął też jako propagator życia bez alkoholu i papierosów.

Po nim ster rządów lasowickiej parafii objął ks. Karol Fabis, który m. in. szczególną troską otaczał dzieci szkolne. Kiedy zauważył, że gmach szkolny znajduje się w bardzo złym stanie szybko znalazł wspólny język z kierownikiem tejże szkoły, Stanisławem Musiołem i razem z nim udał się kilka razy do wojewody śląskiego, by uzyskać pozwolenie na budowę nowej szkoły. W wyniku pozytywnej odpowiedzi już w drugiej połowie sierpnia 1935 roku kierownik mógł przystąpić do budowy nowej, 8 - klasowej szkoły, której uroczystego poświęcenia dokonano 8 stycznia 1939 roku.

W latach II wojny światowej gospodarzem lasowickiej parafii był ks. Emil Ottawa. Niestety, nie zachowały się dokumenty z całej jego działalności duszpasterskiej. Najdłużej, bo przez 33 lata posługę kapłańską spełniał w Lasowicach ks. Stefan Sojka. Przeprowadził on kapitalny remont świątyni, wyposażył ją w nowe ławki, stacje Drogi Krzyżowej, oświetlenie elektryczne, zainstalował aparaturę nagłaśniającą i nowe ogrzewanie. Przebudował prezbiterium, by należycie spełniało wymogi liturgii posoborowej. Dbał też o dobro duchowe swoich parafian (...)

Ks. dr Herbert Jeziorski

 

 

Na księgarskiej półce

W poszukiwaniu historycznej prawdy

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa