Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 14

N U M E R  1 5  -   2 0   G R U D N I A   2 0 0 4 r.

 

 

Jan Bondkowski
Ks. Emil Skudrzyk
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
cz.II
Dzieje tarnogórskich protestantów ...
Karłuszowiec - Bibiela
Józef Wybicki
Co dalej z „Gwarkami”?
Wyrósł w Tarnowskich Górach
Spotkania z Donnersmarckami
Kopanina
Kozie
Wielki pożar w roku 1746
Dobry czy zły margrabia?
Miejsce magiczne
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila cz.III
Smok i święty
Tarnogórski park
Świątynia kolejarzy
 

 

KOPANINA

„Bis 1879 war Kopanina mit Miedar vollstdändig verbunden,...” Takimi oto słowy zaczyna się Chronik von Kopanina, która powstała w majątku barona Fryderyka von Fürstenberg około roku 1911.
 


Rodzina barona von Fürstenberg podczas ślubu córki. Pierwszy z lewej o. Jan Mehl, obok baron Friedrich z żoną

Jak więc widzimy zarówno przed 1879 r., jak i po II wojnie światowej Kopanina była (i jest) nieodłączną częścią Miedar. Miejscowość ta stanowiła samodzielny majątek tylko w czasie, gdy jej właścicielem był baron von Fürstenberg. Przed jego przybyciem posiadłości folwarku przez 30 lat zasiedlone były przez 10 rolników.

Prawdę mówiąc pierwsza wzmianka o Kopaninie znajduje się w opisie Zimmermana, gdzie
w 1780 r.


Kopanina przedstawiana jest jako malutka wioska z jednym folwarkiem i czterema rodzinami zagrodników (4 Gärtner). Sto lat po obliczeniach Zimmermana Kopanina liczyła już 69 mieszkańców i stanowiła folwark należący do Miedar.


Miedary. Kościół, plebania, szkoła, pałac w Kopaninie

W 1904 r. majątek liczył 635 ha, w tym: 151,6 ha pół upranych, 83,9 ha łąk, 0,6 ha wód, 383,3 ha lasów, 15,6 ha parku, ogrodu, dróg, dworu itd.

NAZWA

Sama nazwa należy do kulturowych, tzn. związanych z życiem materialnym człowieka. Jej znaczenie związane jest z czynnościami służącymi przygotowaniu terenów zalesionych pod uprawę, a więc wypalaniu, karczowaniu lasu. Następnie - z uprawą roli i hodowlą. W tym drugim przypadku odniesienie do nazwy jest już wyraźniejsze (Kopanina - od kopać).


Miedary. Kościół, pałac w Kopaninie, dworzec kolejowy, restauracja

Mimo, iż występowanie miejscowości o tej nazwie jest dość powszechne nie tylko na Śląsku, nie można z całą pewnością ustalić ich początków na podstawie nazwy. Spotykamy bowiem co prawda stare przykłady nazw kulturowych, równocześnie z najwcześniej poświadczonymi typami. Jednakże były one stosunkowo rzadkie i rozproszone. Ich natężenie zwiększyło się wraz z rozwojem akcji osadniczej, przy czym nierzadko przenoszono starsze, gotowe już nazwy terenowe na nowe siedliska ludzkie. Biorąc to pod uwagę, można przypuszczać, że np. nazwa - Kopanina funkcjonowała znacznie wcześniej, jako określenie obszaru wykarczowanego i uprawianego pola. Pojawiła się zaś oficjalnie dopiero, gdy na tym terenie powstała osada.

Pisownia nazwy, podobnie jak w przypadku Miedar także nie ulegała zmianom, chociaż w tym przypadku należy pamiętać o odmienności w tłumaczeniu nazwy na język niemiecki. Niektóre bowiem miejscowości miały niemiecko brzmiące nazwy już w średniowieczu. Tak więc szukając innych Kopanin na Śląsku, należy uwzględniać także miejscowości wywodzące się od słowa graben, jak np. średniowieczne Grabouno niedaleko Koźla.

LUDNOŚĆ KOPANINY
ROK    LICZBA OSÓB

1780   4 rodziny (ok. 20 osób)
1898   69
1901   68
1913   98
1919   98
1925   225
1928   73
1934   73

Henryk Niestrój
Widokówki ze zbiorów autora

 

 

Na księgarskiej półce

W poszukiwaniu historycznej prawdy

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa