Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 14

N U M E R  1 5  -   2 0   G R U D N I A   2 0 0 4 r.

 

 

Jan Bondkowski
Ks. Emil Skudrzyk
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
cz.II
Dzieje tarnogórskich protestantów ...
Karłuszowiec - Bibiela
Józef Wybicki
Co dalej z „Gwarkami”?
Wyrósł w Tarnowskich Górach
Spotkania z Donnersmarckami
Kopanina
Kozie
Wielki pożar w roku 1746
Dobry czy zły margrabia?
Miejsce magiczne
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila cz.III
Smok i święty
Tarnogórski park
Świątynia kolejarzy
 

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. VIII

Józef Wybicki

12 września 1804 r.

Józef Wybicki (1747-1822) Twórca polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego

Józef Wybicki herbu Rogala pochodził ze średniozamożnej szlachty. Za czasów króla Stanisława Augusta walczył w konfederacji barskiej. Później związał się z obozem reform i uczestniczył w działaniach Komisji Edukacji Narodowej, Towarzystwa Ksiąg Elementarnych, a także przeprowadził reformę Akademii Wileńskiej.
 

Herb
Wybickich - Rogala

Posłował na Sejm Wielki, a następnie walczył w powstaniu kościuszkowskim. Po III rozbiorze udał się na emigrację do Paryża.

W czasie pobytu we Włoszech w 1797 r. napisał najważniejsze swoje dzieło -pieśń Legionów Mazurek Dąbrowskiego. Utwór ten stał się polskim hymnem narodowym.

W latach 1802-1806 Józef Wybicki mieszkał z rodziną we Wrocławiu. Późnym latem 1804 r. wybrał się z synami na wycieczkę do Tarnowskich Gór.


Józef Wybicki


Nocował w domu przy Rynku nr 16. Odwiedził kopalnię „Fryderyk” i wpisał się, po francusku, do Księgi Gości: „Joseph de Wybicki, avec ses deux fils Lucas et Joseph, fait un voyage mineralogique. C’est avec la plus grande utilité et satisfaction, qu’il s’arreta trois jours dans les environs de Tarnowitz, ou il y a tant de choses a voiret encore si peu connus dans l étrangers. l’an 1804 le 12. Semptebre” („Józef Wybicki razem ze swoimi dwoma synami Łukaszem i Józefem, odbył podróż mineralogiczną. Z największą przyjemnością i satysfakcją zrobił przystanek trzydniowy w okolicach Tarnowskich Gór, gdzie zobaczył wiele rzeczy jeszcze mało znanych cudzoziemcom, rok 1804,12 września”)

W 1806 r. Wybicki przyłączył się do armii Napoleona i włączył się w życie polityczne Księstwa Warszawskiego. Cztery lata później otrzymał tytuł francuskiego barona.

Po 1813 r. związał się z opcją prorosyjską. Herb Wybickich - Rogala Działał w Królestwie Polskim.

AKP

 

 

Na księgarskiej półce

W poszukiwaniu historycznej prawdy

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa