Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 14

N U M E R  1 5  -   2 0   G R U D N I A   2 0 0 4 r.

 

 

Jan Bondkowski
Ks. Emil Skudrzyk
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
cz.II
Dzieje tarnogórskich protestantów ...
Karłuszowiec - Bibiela
Józef Wybicki
Co dalej z „Gwarkami”?
Wyrósł w Tarnowskich Górach
Spotkania z Donnersmarckami
Kopanina
Kozie
Wielki pożar w roku 1746
Dobry czy zły margrabia?
Miejsce magiczne
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila cz.III
Smok i święty
Tarnogórski park
Świątynia kolejarzy
 

TARNOGÓRSKIE ŻYCIORYSY

Ks. Emil Skudrzyk (1907-1945)

W lutym przyszłego roku minie 60. rocznica śmierci wybitnego śląskiego kapłana, profesora gimnazjalnego, duszpasterza młodzieży, księdza Emila Skudrzyka.
 

Z Tarnowskimi Górami ks. Skudrzyk związany był w latach 1932-1939, pracował jako katecheta w państwowym gimnazjum męskim, był prefektem konwiktu biskupiego, kapelanem hufca Związku Harcerstwa Polskiego, a także kapelanem w miejscowym więzieniu.

Do Tarnowskich Gór ks. Skudrzyk trafił jako człowiek młody, rok po przyjęciu święceń kapłańskich. Utalentowany pedagog, człowiek energiczny, pogodny, szybko zdobył sobie serca wychowanków. Uczniem ks. Skudrzyka w tarnogórskim gimnazjum był m.in. Pan Zbigniew H., (rocznik 1922) który po latach wspomina swego katechetę jako „wspaniałego człowieka i pedagoga, zawsze uśmiechniętego ale trzymającego dyscyplinę”. Określa również swego gimnazjalnego nauczyciela jako doskonałego kaznodzieję („filozoficzne kazania”) umysłowością przypominającego ks. Gustawa Klapucha.

Ks. Emil Skudrzyk urodził się w Hażlachu k. Cieszyna jako syn szewca Karola i Katarzyny z d. Żebrok. Gimnazjum ukończył w Cieszynie, studia teologiczne w Krakowie a święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa St. Adamskiego w czerwcu 1931r. w Katowicach.

Zanim trafił do Tarnowskich Gór przez krótki czas pracował jako wikary i katecheta w Komunalnym Gimnazjum Żeńskim w Siemianowicach.

Od 1932r. rozwijał wieloraką, wspomnianą wyżej działalność wychowawczą w Tarnowskich Górach. Powszechnie znany jako gorący patriota, z chwilą wybuchu wojny musiał uciekać przed Niemcami. Schronił się początkowo w rodzinnej miejscowości, potem osiadł w Strumieniu, gdzie udzielał pomocy ludności polskiej. Zginął 15 lutego 1945r. od bomby, która spadła na budynek domu parafialnego. Miał w chwili śmierci 38 lat.

Pan Zbigniew, jako młody chłopak, w latach okupacji przebywał u rodziny w Pawłowicach i wówczas po raz ostatni spotkał się ze swym katechetą. A do spotkania doszło z inicjatywy ks. Skudrzyka, który przebywając w Strumieniu, dowiedział się, że w pobliskiej miejscowości przebywa jego tarnogórski uczeń i zaprosił go do siebie.

Podczas rozmowy, jak podkreśla Pan Zbigniew, szczególnie żywo, zatroskany, interesował się losem swych wychowanków z Tarnowskich Gór.

Jeżeli któryś z byłych uczniów ks. Skudrzyka mógłby coś dopowiedzieć do tego krótkiego, rocznicowego wspomnienia, to serdecznie prosimy o kontakt.

Teresa Nogaj

Opracowując tekst korzystano m.in. z biogramu ks. Emla Skudrzyka zamieszczonym w “Słowniku biograficznym katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku”, Katowice, 1996.

 

 

   ŻYCIORYSY  

Juliusz Kapuściok
Ks. Emil Skudrzyk

Na księgarskiej półce

W poszukiwaniu historycznej prawdy

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa