Montes Nr 14

N U M E R  1 5  -   2 0   G R U D N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 16

 

 

 

 

 W NUMERZE:

O nich zapomnieć nie można
Jan Bondkowski
Obok Teofila Królika rodowitym tarnogórzaninem był, niecałe 8 lat młodszy od niego, Jan Bondkowski. Urodził się 8 VIII 1859 r. Rodzicami jego byli Jan i Paulina z Kasprzeńskich. Ich to dotyczy ciekawy dokument zachowany w tarnogórskim archiwum...

 

Tarnogórskie życiorysy
Ks. Emil Skudrzyk
W lutym przyszłego roku minie 60. rocznica śmierci wybitnego śląskiego kapłana, profesora gimnazjalnego, duszpasterza młodzieży, księdza Emila Skudrzyka.

 

 

CZĘŚĆ II
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w TG
Na walnych zebraniach odczytywano często statuty a mianowicie przypominano, żeby żaden strzelec się nie upił i w pijanym stanie domagał się strzelania, do czego dopuścić nie wolno, gdyż stąd powstaćby mogło wielkie nieszczęście.

 

Dzieje tarnogórskich protestantów w okresie reformacji i kontrreformacji
Powstanie miasta Tarnowskie Góry związane było z odkryciem pokładów srebra i ołowiu w końcu XV w. Wówczas to na teren późniejszego miasta zaczął napływać szereg przybyszów z różnych krajów,
a głównie z Niemiec.

 

Karłuszowiec - Bibiela
W znanej i wielokrotnie wydawanej powieści Wilhelma Szewczyka „Skarb Donnersmarcków” można znaleźć fragment opisujący zabawę sylwestrową 1937r.

 

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. VIII
Józef Wybicki
Józef Wybicki (1747-1822) Twórca polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. Józef Wybicki herbu Rogala pochodził ze średniozamożnej szlachty. Za czasów króla Stanisława Augusta walczył w konfederacji barskiej.

 

Co dalej z „Gwarkami”?
Od kilku już lat poddawany jest w wątpliwość sens organizowania największej i najważniejszej tarnogórskiej imprezy w jej dotychczasowym kształcie.

 

Wyrósł w Tarnowskich Górach
Kiedy ślęczałem w katowickiej kurii nad wypchaną teczką akt personalnych Franciszka Blachnickiego, przechodzący ksiądz pokiwał głową ze zrozumieniem i powiedział: „Tak, tak. To materiał na serial telewizyjny’’.

 

Wspomnienia gimnazjalistów
Spotkania z Donnersmarckami
Nie lada gratką dla uczniów gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu, są przeróżne wycieczki zagraniczne, organizowane w ilościach dość sporych już od samego niemal początku historii szkoły.

 

Kopanina
„Bis 1879 war Kopanina mit Miedar vollstdändig verbunden,...” Takimi oto słowy zaczyna się Chronik von Kopanina, która powstała w majątku barona Fryderyka von Fürstenberg około roku 1911.

 

Legendy
Kozie
Legenda mówi, iż nazwa przysiółka Kozie powstała od bodących się kozłów.

 

 

Wielki pożar w roku 1746
Domy w Tarn. Górach w owych czasach kryte byty gontami i często jeszcze słomą, gdyż innych dachów tu jeszcze nie znano.

 

 

Dobry czy zły margrabia?
Najczęściej na dynastię Hohenzollernów patrzy się mając w pamięci wydarzenia ostatnich dwóch stuleci, kiedy to ze strony władców Prus i Niemiec spotykały Polaków same nieprzyjemne rzeczy: rozbiory, wojny... Dzieje tego rodu to jednak prawie 900 lat.

 

Miejsce magiczne
Tempo przemian, jakie obejmuje współczesną Europę i jej mieszkańców, powoduje przewartościowanie wielu pojęć, które tracą lub zmieniają swoje znaczenie. Pośród ogromnego poruszenia we wszystkich w zasadzie dziedzinach życia jedną z najbardziej dominujących jest tak gorąco dyskutowana kwestia jednoczącej się Europy.

 

Rozmyślania o Górnym Śląsku
Ponieważ złota rybka zwana Chiny sprawiła, że stal huty sprzedają na pniu (a raczej z pieca), a kopalnie znów nie nadążają z wydobyciem, sprawy gospodarcze na Górnym Śląsku wyszły ze stanu zapalnego i pozwoliły odetchnąć warszawskim reformatorom..

 

 

Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila cz.III
Jednym z najważniejszych problemów było teraz zdobycie potrzebnych funduszy na budowę lecznicy dla alkoholików. W tym celu utworzono 20 listopada 1905 roku w Bytomiu Komitet Budowy Domu dla Alkoholików..

 

Herb Miasteczka Śląskiego
Smok i święty
W dokumencie margrabiego Jerzego Fryderyka von Hohenzollern-Ansbach, nadającym prawa miasta można wyczytać: "Z szczególniejszej łaski naszej dajemy mieszkańcom herb i pieczęć, a to wyobrażenie św. Jerzego w białej zbroi na czerwonym polu, pieszo, z dzidą, którą przebija smoka u swoich stóp leżącego, poza tym hełm z czarnymi i białymi labrami, a na hełmie nogę czarnego orła ze szponami, w których winna trzymać czarną kopaczkę (jak to jest wymalowane)..."

 

Wspomnienia tarnogórzan
Tarnogórski park
Choć już większe i ładniejsze w świecie parki widziałem, to posiada park tarnogórski w sobie, moje młodzieńcze marzenia, a teraz wspomnienia. Tarnogórski park był kiedyś wizytówką miasta. Tutaj spędzałem pracowite chwile czytając zadaną lekturę. Bo czytać w domu musiałbym po kryjomu.

 

Świątynia kolejarzy
Diecezja gliwicka według stanu z dnia 12 grudnia 1993 roku posiadała 148 kościołów parafialnych, z których 5 jest pw. św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy. Jeden z nich znajduje się przy ulicy W. Broniewskiego 26 w północnej dzielnicy Tarnowskich Gór - Lasowicach.

 

Na księgarskiej półce
W poszukiwaniu historycznej prawdy

W wydawnictwie „Gramma” z Lublina ukazała się w tym roku 400-stronicowa książka Henryka F. Sporonia „W poszukiwaniu historycznej prawdy”. Jest to już druga książka tego urodzonego w Świerklańcu, zamieszkałego w Niemczech publicysty.

 

Tarnowskie Góry na dawnej pocztówce

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] [ Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa