Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 13

N U M E R  1 4  -   1 0   W R Z E Ś N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 15

 

75 lat temu
„Gaude Mater Polonia”
Juliusz Kapuściok
Hrabianka Henckel, teściową Goethego
Pielgrzymka do Częstochowy
Polskie fortyfikacje obronne
Wspomnienie o 11. Pułku  Piechoty
Z kart tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. III
Laryszów
Wuj wielkiego księcia
Historia Parafii św Jana Chrzciciela i św Kamila cz.II
Rys historyczny wodociągów cz.XIII
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Zaczęło się w Tarnowskich  Górach
Niezwykły etnolog z Boruszowic
 

Z dziejów Rept Śląskich

Krótka historia straży

Tworzenie jednostek straży pożarnej w miejscowościach powiatu tarnogórskiego przypada na przełom XIX i XX wieku. Gwałtowny wzrost liczby ludności (w 1890r. gęstość zaludnienia w powiecie wynosiła 160 a w 1910r. 237 osób na 1 km2) powodował zagęszczenie zabudowy. Drewno ciągle stanowiło ważny budulec (zwłaszcza na obszarach wiejskich), toteż pożary były zjawiskiem częstym.


OSP Repty - rok 1922

Pierwsze jednostki straży pożarnej powstały w Tarnowskich Górach w 1876r. i w Strzybnicy w 1898r. Dwa wielkie pożary z 1876 i 1890r., które strawiły znaczną część zabudowy Miasteczka Śl. skłoniły tamtejszych mieszkańców do założenia ochotniczej straży pożarnej w 1900r. W 1908r. jednostka taka powstała w Żyglinku, w 1909r. w Orzechu a w 1910 w Nakle Śl. Ochotnicza straż pożarna w Reptach należy do najstarszych w powiecie, powstała w 1902r i obejmowała dwie gminy- Stare i Nowe Repty. Pierwszym jej prezesem był Adolf Majowski zaś pierwszym komendantem Franciszek Duda. W rok po założeniu Straży Pożarnej zakupiono 4- kołową konną sikawkę. Z powodu braku remizy strażackiej sprzęt przechowywano w prowizorycznej szopie prezesa Majowskiego. Na szopie tej postawiono drewnianą wieżę strażacką.


OSP Repty - rok 1953

W 1908r. repecka straż brała udział w gaszeniu wielkiego pożaru w Szałszy, za co otrzymała wyróżnienie starosty tarnogórskiego. W roku 1911 gaszono z udziałem repeckiej jednostki 64 domy w Radzionkowie. Z okazji 10- lecia powstania OSP Repty Śl. zorganizowano zjazd strażacki połączony z zawodami i popisami OSP powiatu tarnogórskiego. Dalszą działalność straży w Reptach Śląskich przerwała I wojna światowa. Dopiero po ośmiu latach , w 1922r. przystąpiono do ponownej organizacji OSP. W roku 1927 obchodzono 25- lecie istnienia. Urządzono festyn i zakupiono nowy sztandar strażacki. W 1931r. wybudowano remizę i wykonano wokół niej plac ćwiczeń. W 1939r. wojna znowu przerwała działalność strażaków. W 1945r. 18 starszych strażaków i kilku młodych sympatyków przybyło na zebranie i wznowiło działanie jednostki.


OSP Repty - rok 1975

Wybrano nowy zarząd: prezesem został Augustyn Aleksy, komendantem Franciszek Boncol a gospodarzem Feliks Aleksy. Wyremontowano remizę i uzupełniono sprzęt. W 1952 roku organizacja strażacka obchodziła jubileusz 50- lecia powstania. W 1962r. dokonano kapitalnego remontu i przebudowy remizy strażackiej. W 1964r. prezesem OSP został Henryk Albrecht a w 1970r. Augustyn Boncol, komendantem zaś Alojzy Labus. W listopadzie 1994r. OSP Repty ŚL. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. W roku 1997 odbyła się uroczystość obchodów 95- lecia istnienia jednostki i przekazania sztandaru ufundowanego przez Radę Dzielnicy i społeczeństwo. Sztandar został odznaczony medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. A zasługi repecka OSP ma ogromne. Oprócz udziału w niezliczonych lokalnych akcjach ratowniczo- gaśniczych , strażacy z Rept ŚL. wyjeżdżali wielokrotnie z pomocą poza rejon swojego działania. W 1992r. brali udział w gaszeniu największego pożaru leśnego w Kuźni Raciborskiej. W 1997r. przez kilka dni walczyli z powodzią i jej skutkami w okolicach Raciborza. Za udział w tych akcjach wielu członków OSP Repty zostało odznaczonych.

WERA

 

 

Z dziejów Rept Śląskich

Szkoła w Reptach
Krótka historia straży

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa