Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 13

N U M E R  1 4  -   1 0   W R Z E Ś N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 15

 

75 lat temu
„Gaude Mater Polonia”
Juliusz Kapuściok
Hrabianka Henckel, teściową Goethego
Pielgrzymka do Częstochowy
Polskie fortyfikacje obronne
Wspomnienie o 11. Pułku  Piechoty
Z kart tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. III
Laryszów
Wuj wielkiego księcia
Historia Parafii św Jana Chrzciciela i św Kamila cz.II
Rys historyczny wodociągów cz.XIII
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Zaczęło się w Tarnowskich  Górach
Niezwykły etnolog z Boruszowic
 

Na księgarskiej półce

Czy Ślązacy są narodem?

– Przemilczana historia Śląska

Pod takim frapującym tytułem wydawnictwo „ROCOCO” wydało niedawno książkę o Śląsku i Ślązakach autorstwa Arkadiusza Farugi.

Dotychczasowa literatura na temat różnorodnej tożsamości Ślązaków z reguły wybiórczo, tendencyjnie i zdawkowo traktuje ten problem. Historycy, publicyści i politycy prezentują, niestety, trzy zewnętrzne racje: polską, niemiecką i czeską. Ślązacy traktowani są jako przedmiot, a nie jako podmiot historii i polityki. O śląskich aspiracjach, o tym co czuje spora część Ślązaków, można dowiedzieć się tylko z rozproszonych publikacji i artykułów prasowych, bardzo oszczędnie i tendencyjnie serwowanych. W opasłych monografiach o Śląsku są zaledwie wzmianki o śląskim separatyzmie, autonomistach, regionalizmie, czy prawdziwych nastrojach i oczekiwaniach Ślązaków w wirach historii.

Po 1989 roku historycy i dziennikarze likwidują białe plamy w dziejach Polski, lecz Śląsk i Ślązacy nadal są „nieznaną planetą” dla Polaków i Niemców. Ślązacy jako lud pogranicza nie pasują do megalomańskich i nacjonalistycznych idei „czystych narodów”, gdzie nie ma miejsca na jakąkolwiek odrębność. Nacjonaliści wszelkiej maści ignorują fakt, że spora część Ślązaków nie identyfikuje się z ich skrajnie przeciwstawnymi tezami.

Ignorowanie przez władze centralne rozwoju prawdziwej samorządności regionalnej, brak Województwa Górnośląskiego w możliwych granicach historycznych (od Opolszczyzny po Zagłębie), pustosłowie na temat edukacji regionalnej – to grzechy rządzących dyletantów nie tylko wobec Śląska, ale całej Polski i jej wielokulturowości. Standaryzowanie kultury Polski pod modłę mazowiecko-szlachecką i lekceważenie dorobku pozostałych regionów – to sposób na utrwalanie postaw ksenofobicznych i roszczeniowych obszarów zdegradowanych kulturowo i cywilizacyjnie.

Od 1945 roku na Ziemiach Zachodnich udało się zgermanizować więcej autochtonów - Polaków, Ślązaków, Mazurów, Kaszubów, Słowińców i Łużyczan, niż to uczynili Bismarck i Hitler razem wzięci. Władze komunistycznej Polski „lekką ręką” po 1956 roku pozbyły się niemal wszystkich Mazurów. W ramach umowy „o łączeniu rodzin” po 1975 roku opuściło Górny Śląsk 400 tysięcy Ślązaków!
Te i pozostałe problemy dotyczące tożsamości Ślązaków można prześledzić na ponad stu stronach książki. Dodatkowo na kilkunastostronicowej wkładce zamieszczony jest barwny przeglądowy atlas historyczny Śląska (autorstwa wydawcy – Jarosława A. Krawczyka). Do tej pory w Polsce nie doczekano się tego typu opracowań kartograficznych Śląska.

Książka w tarnogórskich księgarniach:
„Kleks” – ul. Krakowska i „Wiosna” – ul. Miarki.

 

 

Z dziejów Rept Śląskich

Szkoła w Reptach
Krótka historia straży

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa