Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 13

N U M E R  1 4  -   1 0   W R Z E Ś N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 15

 

75 lat temu
„Gaude Mater Polonia”
Juliusz Kapuściok
Hrabianka Henckel, teściową Goethego
Pielgrzymka do Częstochowy
Polskie fortyfikacje obronne
Wspomnienie o 11. Pułku  Piechoty
Z kart tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. III
Laryszów
Wuj wielkiego księcia
Historia Parafii św Jana Chrzciciela i św Kamila cz.II
Rys historyczny wodociągów cz.XIII
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Zaczęło się w Tarnowskich  Górach
Niezwykły etnolog z Boruszowic
 

Na księgarskiej półce

Tarnowskie Góry
na dawnej pocztówce

Krzysztof Gwóźdź, Zofia Krzykowska

Album prezentuje kolekcję dawnych pocztówek tarnogórskich ze zbiorów Beaty i Jacka Kalke. W publikacji zamieszczono 117 najbardziej interesujących, obejmujących okres od początku lat 90-tych XIX wieku do okresu okupacji.

Autorzy starali się ukazać wszystkie ważniejsze miejsca i budowle tarnogórskie, a także ujęcia rzadkie lub unikalne. Zwrócono uwagę na elementy pejzażu już nie istniejące lub mocno zmienione. Zastosowano układ tematyczny, pokazując kolejno: panoramy Tarnowskich Gór, ulice, świątynie, budynki użyteczności publicznej, hotele, liczne restauracje oraz karty pocztowe dotyczące wojskowości.

W końcowej części zamieszczono widokówki z miejscowości, będących obecnie dzielnicami miasta: Tarnowic Starych, Rept Śląskich, Bobrownik Śląskich, Strzybnicy, Rybnej, Lasowic, Sowic. Opisy informują nie tylko o samych widokach sprzed kilkudziesięciu lat, lecz także zaszłych zmianach i czasie ich wprowadzenia.

Katalog pocztówek został poprzedzony krótką historią Tarnowskich Gór i omówieniem administracyjnego rozwoju miasta – z powstającymi w kolejnych okresach ulicami, dzielnicami, parkami i cmentarzami.

Wydawnictwo to autorzy kierują przede wszystkim do Tarnogórzan i miłośników miasta, których zainteresują bliskie im miejsca, jakże czasem zmienione i o ileż dawniej piękniejsze. Pozwoli ono porównać widoki ulic, parków, budynków z obecnym ich stanem i być może skłoni do szczególnej dbałości o powierzone nam dziedzictwo. Publikacja stanowi przyczynek do wiadomości o historii Tarnowskich Gór, przydatna będzie także kolekcjonerom kart pocztowych.

(tekst ze Wstępu do katalogu autorstwa
Zofii Krzykowskiej – dyrektor Muzeum
w Tarnowskich Górach)

 

 

Z dziejów Rept Śląskich

Szkoła w Reptach
Krótka historia straży

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa