Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 13

N U M E R  1 4  -   1 0   W R Z E Ś N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 15

 

75 lat temu
„Gaude Mater Polonia”
Juliusz Kapuściok
Hrabianka Henckel, teściową Goethego
Pielgrzymka do Częstochowy
Polskie fortyfikacje obronne
Wspomnienie o 11. Pułku  Piechoty
Z kart tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. III
Laryszów
Wuj wielkiego księcia
Historia Parafii św Jana Chrzciciela i św Kamila cz.II
Rys historyczny wodociągów cz.XIII
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Zaczęło się w Tarnowskich  Górach
Niezwykły etnolog z Boruszowic
 

CZĘŚĆ XIII

Rys historyczny budowy
i rozbudowy miejskich urządzeń wodociągowych

Do1991 r tarnogórskie wodociągi jako Zakład nr 9 podlegały pod Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Decyzją Wojewody katowickiego 4 lipca 1991r. o podziale WPWiK, powołano Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach, oraz 18 innych RPWiK na terenie całej aglomeracji śląskiej.

Pod RPWiK Tarnowskie Góry podlegały gminy: Zbrosławice, Świerklaniec, Piekary Śląskie, Tąpkowice, Krupski Młyn i Tworóg.
 


Prace kanalizacyjne
- ul. Rymera

Ponieważ gminy te stanowiły odrębne jednostki samorządowe, w grudniu 1992r. zawarto porozumienie komunalne by prawnie uregulować tę kwestię. Z biegiem czasu poszczególne gminy zaczęły się usamodzielniać i występowały spod zarządu RPWiK Tarnowskie Góry.

Do 1995r. wystąpiły gminy: Piekary Śląskie, Zbrosławice, Świerklaniec, Tąpkowice oraz Krupski Młyn, i przejęły gospodarkę wodno- kanalizacyjną we własne ręce. Od 1995r. RPWiK Tarnowskie Góry zarządzało wodociągami i gospodarką ściekową tylko na terenie gminy Tarnowskie Góry. W 1996r., z chwilą odłączenia Miasteczka Śląskiego od Tarnowskich Gór, na podstawie porozumienia komunalnego gospodarka wodno- kanalizacyjna Miasteczka Śląskiego pozostała pod zarządem tarnogórskich wodociągów. 23 września 1996r. decyzją Zarządów Miast Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie powołano Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Tarnowskie Góry. Dnia 31 października zarejestrowano spółkę jako podmiot prawa handlowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Gminy wniosły do niej własny majątek i w 1999r. uregulowano sprawy własnościowo- majątkowe. Zgodnie z umową tarnogórskie wodociągi stały się właścicielem majątku spółki, zaś udziały proporcjonalnie do wniesionego majątku podzieliły między siebie gminy Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie.


Modernizacja wodociągu - ul. Bałkańskiej

Od marca 2002r. udziałowcem spółki stała się francuska firma Compagnie Generale des Eaux Akcyjno- Komandytowa z grupy VEOLIA Environnement. Gminy Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie zdecydowały się na dopuszczenie zagranicznego inwestora strategicznego do eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych ze względu na znaczne potrzeby finansowe jak i materialne, które trzeba było zaspokoić w gospodarce wodno-ściekowej. Do przetargu o udziały PWiK Tarnowskie Góry zakwalifikowały się trzy firmy: niemiecka Gelsen Waser, brytyjska International Water oraz francuska Veolia Environnement. Komisja negocjacyjna, w skład której wchodzili przedstawiciele obu zainteresowanych gmin wyłoniła ofertę francuską, jako najbardziej korzystną. Grupa ta jest światowym liderem usług komunalnych na rzecz społeczeństw lokalnych, działającym w branży od 150 lat.

Dzięki wsparciu oraz pomocy francuskiego inwestora, można było przystąpić do modernizacji sieci wodociągowej. W minionym roku wymieniono ponad 10 kilometrów wodociągów, z czego ok. 20% w systemie bezwykopowym. Plan inwestycji objął także monitorowanie sieci przy pomocy kamer, co pozwala na wytypowanie odcinków do wymiany w pierwszej kolejności, modernizację gospodarki wodomierzowej i wymianę armatury. Dzięki tak korzystnemu obrotowi sprawy, gmina Tarnowskie Góry stara się obecnie o dofinansowanie w unijnym Funduszu Spójności, poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na rzecz kontynuacji projektu budowy oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach. Zakończenie budowy stanowiłoby rozwiązanie najważniejszego problemu gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Weronika Silczak

 

 

Z dziejów Rept Śląskich

Szkoła w Reptach
Krótka historia straży

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa