Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 13

N U M E R  1 4  -   1 0   W R Z E Ś N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 15

 

75 lat temu
„Gaude Mater Polonia”
Juliusz Kapuściok
Hrabianka Henckel, teściową Goethego
Pielgrzymka do Częstochowy
Polskie fortyfikacje obronne
Wspomnienie o 11. Pułku  Piechoty
Z kart tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. III
Laryszów
Wuj wielkiego księcia
Historia Parafii św Jana Chrzciciela i św Kamila cz.II
Rys historyczny wodociągów cz.XIII
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Zaczęło się w Tarnowskich  Górach
Niezwykły etnolog z Boruszowic
 

 

Pielgrzymka do Częstochowy

Już w pierwszych latach istnienia naszej parafji (1630 r.) odbywały się pielgrzymki do Częstochowy, które jednak przez rząd pruski po zajęciu Śląska w r. 1764 zostały zakazane.

W roku 1682 ks. Niesytko w spisie inwentarza notuje dwie chorągwie, zakupione w Częstochowie przez tarnogórzan przy okazji pielgrzymki.

O jednej takiej pielgrzymce pisze ks. Chudzik w swoim dzienniku: „Dnia 22 września 1713 r. prowadziłem procesję do Najświętszej Panny w Częstochowie przy udziale prześwietnego magistratu, burmistrza Bernarda Bordoli, Bernarda Petrasza, cesarskiego mistrza pocztowego, Andrzeja Buli, notariusza i mnóstwa ludzi - 600 osób, na przypadające święto de mercede (M. B. Łaskawej) dnia 24 września; wszystko to na cześć Imienia Jezusa i Najświętszej Panny.”

Z owycli czasów istnieje jeszcze filarek z obrazem M. B. Częstochowskiej przy ulicy Kolejowej, naprzeciw dworca, tuż za płotem w placu tartaku, gdzie przed nim pątnicy przed wymarszem lub przy powrocie do miasta, zatrzymywali się na krótką modlitwę. Tą drogą bowiem ruszano do Częstochowy i dlatego nazywano ją dawniej ulicą Częstochowską.

Jan Nowak, Historia miasta i powiatu...

 

 

Z dziejów Rept Śląskich

Szkoła w Reptach
Krótka historia straży

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa