Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 13

N U M E R  1 4  -   1 0   W R Z E Ś N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 15

 

75 lat temu
„Gaude Mater Polonia”
Juliusz Kapuściok
Hrabianka Henckel, teściową Goethego
Pielgrzymka do Częstochowy
Polskie fortyfikacje obronne
Wspomnienie o 11. Pułku  Piechoty
Z kart tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. III
Laryszów
Wuj wielkiego księcia
Historia Parafii św Jana Chrzciciela i św Kamila cz.II
Rys historyczny wodociągów cz.XIII
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Zaczęło się w Tarnowskich  Górach
Niezwykły etnolog z Boruszowic
 

Tarnogórskie życiorysy

Juliusz Kapuściok (1886-1968)

Był jedną z najbardziej popularnych, lubianych postaci przedwojennych Tarnowskich Gór. Michał Dragan, autor karykatur tarnogórzan lat trzydziestych, uwiecznił go uśmiechniętego, rozdającego kufle piwa…

Juliusz Kapuściok, o którym mowa w niniejszym tekście, najbardziej znany był w Tarnowskich Górach lat międzywojennych jako restaurator. W 1922 roku wraz z małżonką Amalią (z d. Majowska), został dzierżawcą, mieszczącego się przy Rynku, „Hotelu Pod Lipami”, w którym znajdowała się elegancka restauracja, słynąca z doskonałej kuchni i wspaniałej atmosfery. Niezwykle czynny, energiczny, działał Juliusz Kapuścisk w tarnogórskich organizacjach: Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” oraz Bractwie Kurkowym. Znany był także jako właściciel (od 1931 roku), Drukarni Polskiej, która wydawała popularną w mieście gazetę „Nowiny.”

 


Juliusz Kapuściok
w regulaminowym stroju Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach,
fot. W. Pilarczyk, lata 30. XX w., wł. oryginału Maria Kapuściok
 


Juliusz Kapuściok – powstaniec śląski, działacz plebiscytowy, restaurator-gorący polski patriota, urodził się w 1886 roku w Miedarach (pow. Tarnowskie Góry), w rodzinie Feliksa i Łucji Kapuścioków. W wieku 15 lat został osierocony. Pracę zawodową rozpoczął w Tarnowskich Górach. Początkowo pracował w kancelarii adwokackiej, później został urzędnikiem Spółki Brackiej. W gorącym okresie walk o przyłączenie Śląska do Polski zaangażował się w akcji plebiscytowej, walczył w powstaniach śląskich. O takich jak on napisał w 1927 roku, Jan Nowak, kronikarz miasta, iż w tych przełomowych latach „pomni swojego polskiego pochodzenia, swoich polskich matek i ojców, mimo prześladowań i niepewności jutra otwarcie stanęli po stronie polskiej.” W 1921 roku Juliusz Kapuściok ożenił się z Amalią Majowską. W pamiętnym 1922 roku, kiedy to część Górnego Śląska, w tym miasto Tarnowskie Góry, przyłączona została do Polski, młodej rodzinie urodziła się najstarsza córka Maria, już obywatelka II Rzeczypospolitej. W latach następnych przyszły na świat kolejne trzy córeczki.


Karykatura autorstwa Michała Dragana
przedstawiająca Juliusza Kapuścioka, 1937 r.

Własność Muzeum w Tarnowskich Górach

Szczęśliwy okres w życiu Juliusza Kapuścioka i jego bliskich zakończył się w chwili wybuchu wojny. Jak wspomina córka Maria mieszkająca obecnie w Krakowie „cała nasza rodzina musiała uchodzić ze Śląska (po ostrzeżeniach, że na ojca hitlerowcy wydali wyrok śmierci).” W końcu wraz z czwórką dzieci, wśród których była najmłodsza córeczka, 6-letnia Urszulka, po „wielu perypetiach” Kapuściokowie dotarli do Krakowa. Znaleźli się tam „wśród obcych ale życzliwych ludzi,” którzy postarali się o mieszkanie dla rodziny i pracę dla Juliusza Kapuścioka – początkowo w restauracji „Okocim,” później w kantynie dla polskich pracowników gospodarczych, na ul. św. Marka.
W lokalu tym, jak wspomina córka „ojciec dożywiał wielu głodujących Polaków uciekinierów i ukrywających się,” co niejednokrotnie ratowało im życie.

Po zakończeniu wojny rodzina Juliusza i Amalii Kapuścioków pozostała w Krakowie. Juliusz Kapuściok prowadził krótko wspomnianą wyżej restaurację „Okocim”, córki kształciły się – ukończyły studia wyższe i dzisiaj wraz z rodzinami mieszkają w Krakowie.

Juliusz Kapuściok, znany, lubiany, szanowany obywatel miasta Tarnowskie Góry lat międzywojennych zmarł w 1968 roku w królewskim Krakowie.

Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim.

Teresa Nogaj

 

 

   ŻYCIORYSY  

Juliusz Kapuściok
Ks. Emil Skudrzyk

Z dziejów Rept Śląskich

Szkoła w Reptach
Krótka historia straży

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa