Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 12

N U M E R  1 3   -   9   K W I E T N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 14

 

100 lat temu
Teofil Królik
Henckel kuzyn Bourbonów i Habsburgów
Szkolni inspektorzy cz.IV
Pierwszy kronikarz miasta
Od ognia i wody
Stary zamek w Tworogu
Nieuczciwi szynkarze
Leśnie opowieści czyli myśliwi, kłusownicy i przemytnicy
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.V
Poszperajmy w Adresbuchu
Tarnogórski ślad Ballestremów
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
Wincenty z Kielczy
Fryderyk Ludwik zu Hohenlohe
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. II
Miedary... od miodu
Rys historyczny wodociągów cz.XII
Towarzystwo Muzyczne im. Adama Mickiewicza
Edukacja regionalna
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Tauern – syn Donnersmarcka
Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila
Wznieśmy pomnik Książąt Założycieli
Nasz Dom                        na Ratuszowej 7
 

Herbarz Tarnogórski

Scholtz von Löwenckron

Wywodzą się z rodu bytomskich mieszczan. Protoplastą rodu Jan był wójtem bytomskim w 1627 r.. W latach 1642-1648 Marcin Scholtz był burmistrzem. Brak jednak informacji czy był spokrewniony z Janem. Ten ostatni trzykrotnie żonaty, zmarł jesienią 1684r. w Krakowie.

Syn Jana, Marcin urodził się w 1661 r. w Bytomiu. Od 1701 r. sprawował funkcję „Salzversilberer” w Tarnowskich Górach. Jego zadanie polegało na sprawowaniu nadzoru nad procesem uzyskiwania srebra z rudy. Znaczenie jego musiało być duże skoro 28 marca 1706 r. został uznany za należącego do czeskiego stanu rycerskiego. Zgromadziwszy majątek, inwestował także w majątki ziemskie.

 


Herb: W polu czerwonym na zielonym gruncie srebrny koń. Ponad hełmem z czerwono-srebrnymi labrami czarne, orle skrzydło.


Kupił niedaleko Gliwic położone: Sieroty, Kamieniec i Karchowice. W okolicach Tarnowskich Gór nabył: Wieszowę, Stare Tarnowice i Konary. W 1712 r. kupił Turawę koło Opola, a w 1728 r. Szumirad koło Olesna. Był dwukrotnie żonaty. Pozostawił dziewięciu synów. Z nich karierę kontynuował Tomasz (ur. w grudniu 1693 r.), który też jako jedyny doczekał się dalszego potomstwa. Marcin zmarł 28 lutego 1731 r. w Turawie.

Tomasz także sprawował funkcję „Salzversilberer”. Osiadł w Wieszowie. Był dwukrotnie żonaty. Zostawił syna Józefa, który urodził się 28 stycznia 1747 r. w Wieszowej. Ze śmiercią Józefa 21 października 1759 r. w Turawie wygasł ród Scholtz von Löwenckronów.

AKP

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa