Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 12

N U M E R  1 3   -   9   K W I E T N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 14

 

100 lat temu
Teofil Królik
Henckel kuzyn Bourbonów i Habsburgów
Szkolni inspektorzy cz.IV
Pierwszy kronikarz miasta
Od ognia i wody
Stary zamek w Tworogu
Nieuczciwi szynkarze
Leśnie opowieści czyli myśliwi, kłusownicy i przemytnicy
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.V
Poszperajmy w Adresbuchu
Tarnogórski ślad Ballestremów
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
Wincenty z Kielczy
Fryderyk Ludwik zu Hohenlohe
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. II
Miedary... od miodu
Rys historyczny wodociągów cz.XII
Towarzystwo Muzyczne im. Adama Mickiewicza
Edukacja regionalna
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Tauern – syn Donnersmarcka
Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila
Wznieśmy pomnik Książąt Założycieli
Nasz Dom                        na Ratuszowej 7
 

 

Edukacja regionalna

„Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich i wielkiej ojczyźnie ludzi” – słowa te, wypowiedziane przez wybitnego humanistę, profesora Janusza Pasierba, stały się inspiracją do napisania przez nas programu „Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie”.
 

Publikacja powstała w Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej w Tarnowskich Górach i obejmuje wiedzę o historii, uwarunkowaniach przyrodniczych, problematyce ekologicznej, współczesności powiatu tarnogórskiego, na tle szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska.

Uważamy, że powinniśmy zapoznawać dzieci i młodzież z bogatą kulturą przodków, rozbudzać szacunek i dumę z osiągnięć pokoleń oraz wdrażać do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i kultywowania tradycji.

 


Okładka książki


Tożsamość regionalna bowiem pozwoli zrozumieć młodemu człowiekowi jego miejsce we współczesnej Europie i świecie, spowoduje otwarcie się na inne regiony i kultury. Kiedy zna się własne wady i zalety, u innych te pierwsze łatwiej wybaczać i zrozumieć, a drugie docenić. Na bazie programu „Edukacja regionalna...” w listopadzie ubiegłego roku powstała kolejna publikacja pt. „Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie – scenariusze lekcji”. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Joanny Stomskiej i Elżbiety Susek przy współpracy Małgorzaty Kuci – Kanclerz ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach. Jej autorami są nauczyciele tarnogórskich szkół, w większości średnich. Do współpracy zaprosiłyśmy również nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum.

Uczestnikami naszego projektu są także pracownicy Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej oraz Muzeum Tarnogórskiego - proponujący lekcje muzealne. Naszym zdaniem, nie sposób uczyć o historii miasta i powiatu bez odwiedzenia regionalnego muzeum.

Prezentacja w/w publikacji miała miejsce 28 listopada 2003 roku podczas „Dnia regionu” w Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej w Tarnowskich Górach. Program rozpoczęło uroczyste powitanie zaproszonych gości.

Następnie swój referat wygłosiła Elżbieta Susek, dyrektor szkoły, która zaakcentowała potrzebę poznania swojej „małej ojczyzny”. Trzeba pamiętać i zdawać sobie sprawę z wagi dziedzictwa jakim dysponujemy – dowodziła w swojej wypowiedzi. Podkreśliła, że ciągle niewiele jest zrozumienia dla wartości mądrego umiłowania swoich rodzinnych stron, swojego Domu.

W dalszej kolejności miała miejsce prezentacja multimedialna w/w publikacji. Współautorka opracowań dr Joanna Stomska przedstawiła zgromadzonym wszystkich uczestników przedsięwzięcia, omówiła zawartość wydawnictw oraz możliwości ich wykorzystania.

Największą atrakcję stanowił jednak program artystyczny pod hasłem „O Śląsku po śląsku, na prowda i na szpas”. Przerywnikami w dysputach – prowadzonych przez uczniów biesiadujących przy stole pełnym tradycyjnych potraw śląskich były popularne śląskie piosenki. Żywiołowe reakcje ze strony widowni wywołało zwłaszcza „deptanie kapusty” w wykonaniu „duetu” z klasy Va Liceum Ekonomicznego. Na uwagę zasługuje również wystrój sceny, na której znalazł się między innymi autentyczny, kilkudziesięcioletni „byfyj”.

Entuzjastycznie przyjęto też śląską wersję „Kopciuszka”. Uczniowie klasy IV a Liceum Ekonomicznego, pod opieką Katarzyny Kublin przenieśli akcję tej popularnej bajki do „familoka przy warzywnioku”. W przerwie między występami publiczność miała możliwość zwiedzić wystawę: „Mała ojczyzna – region, miasto, szkoła, rodzina”. Autorka wystawy Tatiana Konatkiwicz – Brol zgromadziła unikalne fotografie, wiekowe przedmioty ze zbiorów nauczycieli i uczniów oraz.....Pana woźnego Aleksandra Skrzyńskiego. Organizatorzy przygotowali również bufet, gdzie można było rozkoszować się wiejskim chlebem, wypiekanym tradycyjną metodą, „kołoczem” czy „tustym”.

Impreza była niezwykle udana i spotkała się z żywym oddźwiękiem w środowisku. Mamy nadzieję, że będzie ona źródłem inspiracji do podjęcia działań na rzecz edukacji regionalnej przez inne społeczności szkolne.

Joanna Stomska
Elżbieta Susek

 

 

Herbarz Tarnogórski

Scholtz von Löwenckron

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa