Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 12

N U M E R  1 3   -   9   K W I E T N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 14

 

100 lat temu
Teofil Królik
Henckel kuzyn Bourbonów i Habsburgów
Szkolni inspektorzy cz.IV
Pierwszy kronikarz miasta
Od ognia i wody
Stary zamek w Tworogu
Nieuczciwi szynkarze
Leśnie opowieści czyli myśliwi, kłusownicy i przemytnicy
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.V
Poszperajmy w Adresbuchu
Tarnogórski ślad Ballestremów
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
Wincenty z Kielczy
Fryderyk Ludwik zu Hohenlohe
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. II
Miedary... od miodu
Rys historyczny wodociągów cz.XII
Towarzystwo Muzyczne im. Adama Mickiewicza
Edukacja regionalna
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Tauern – syn Donnersmarcka
Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila
Wznieśmy pomnik Książąt Założycieli
Nasz Dom                        na Ratuszowej 7
 

CZĘŚĆ XII

Rys historyczny budowy
i rozbudowy miejskich urządzeń wodociągowych

 

W latach 70-tych rozrastał się zasięg tarnogórskich sieci wodociągowych.

W 1975 r. obszar administracyjny Tarnowskich Gór powiększył się o gminę Bobrowniki Śląskie i Repty Śląskie a rok później o Strzybnicę i Miasteczko Śląskie. Nowe dzielnice posiadały sieć wodociągową, lecz brakowało wykwalifikowanych służb zdolnych do obsługi sieci. Dodatkowo borykano się z problemem strat wody. Przejmując te tereny, PWiK przystąpiło do wymiany skorodowanych sieci i stan gospodarki wodno- kanalizacyjnej uległ znacznej poprawie.

 


Wieża ciśnień po remoncie.
Początek lat 80. XX wieku


Występujące braki w dostawach wody spowodowały, że Bobrowniki Śląskie zostały podłączone w 1975 r. do magistrali f 400 z ujęcia wody Staszic wodociągiem ciągnącym się do Osady Jana. W 1977 r. ze „Staszica” poprowadzono także wodociąg f 400 od ul. Małej do Osiedla „Przyjaźń”, oraz od ul. Małej do ul. Legionów.

W 1979 r. poprowadzono wodociąg f 400/300 z ujęcia wody Bibiela przez Nowe Chechło do Lasowic.

W roku 1992 GPW (Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów) Katowice oddało do użytku SUW (stację uzdatniania wody) „Miedary”, z której woda doprowadzona została w pierwszej kolejności do rozrastającego się Osiedla „Przjaźń”.

Od lat 60- tych przeprowadzano także regularne remonty zbiornika wieżowego. Zaczęto od oczyszczenia wewnętrznych ścian zbiornika i oklejenia ich folią z tworzywa sztucznego. W 1989 r. dokonano ekspertyzy technicznej wieży ciśnień, po czym na przełomie 1989 i 1990 r. wykonano remont wieży ciśnień poprzez uszczelnienie zarysowań i szczelin specjalnym preparatem, wnętrze wieży pomalowano na biało, uszczelniono pokrycie dachowe kopuły wieżowej oraz dokonano wymiany rynien.

System zasilania miasta w wodę z Szybu „Staszic”, SUW „Miedary”, ujęć w Bibieli i ujęć własnych pracował dor. 2000, kiedy pojawiły się poważne zanieczyszczenia wód podziemnych na naszym terenie. Zamknięcie ujęcia wody „Staszic” sprawiło, iż konieczne stało się zasilanie większej części miasta wodą z SUW „Miedary”. W przeciwnym razie na brak wody ucierpiałyby Bobrowniki Śląskie, Repty oraz część Oś. „Przyjaźń”.

Lata 60. i 70. przyniosły wybudowanie większości ważniejszych obiektów gospodarki ściekowej w mieście, pracujących do dziś.

W kwietniu 1971 r. powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Tarnowskie Góry przejęło od GCR eksploatację i majątek oczyszczalni Repty Śląskie w Starych Tarnowicach, wraz z całą jej załogą. Była to oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna, o przepustowości dobowej ok. 1350 m3. Wstępnie miała ona oczyszczać wyłącznie ścieki z Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji , a następnie z budowanego w pobliżu Szpitala Miejskiego nr 3 oraz osiedla mieszkaniowego. W 1982 r. w miejsce starej, rozpoczęto budowę nowej oczyszczalni mechaniczno - biologicznej. Została ona oddana do eksploatacji w 1985 r. i zmodernizowana w latach 1999-2000 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gminy Tarnowskie Góry oraz ze środków własnych PWiK. Zmieniono system napowietrzania osadu czynnego z powierzchniowego na wgłębny, drobnopęcherzykowy, zasilany powietrzem ze stacji dmuchaw. Obecnie oczyszczalnia, w zakresie efektów oczyszczania, spełnia wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.

W roku 1968 wybudowano i rozpoczęto eksploatację oczyszczalni ścieków „Miasteczko Śląskie”. Jest to oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna o przepustowości 1050 m3 na dobę. W latach 1986-1987 oczyszczalnia została rozbudowana przez inwestora jakim była Huta Cynku w Miasteczku Śl. o drugą nitkę technologiczną , wybudowano drugi osadnik wstępny, złoże i osadnik wtórny z mechanicznym zagarniaczem osadu. Po rozbudowie przepustowość oczyszczalni wzrosła do 2100 m3 na dobę. Obecnie w oczyszczalni rozpoczęto prace modernizacyjne. Zakończenie prac przewidziano na pierwszy kwartał 2005 r.

Wraz z rozwojem zabudowy jedno- i wielorodzinnej w Strzybnicy w 1985 r wybudowano i oddano do eksploatacji oczyszczalnię mechaniczno- biologiczną „Leśna”, o przepustowości dobowej 2600 m3. Od chwili uruchomienia oczyszczalni, eksploatację od inwestora jakim były Zakłady Mechaniczne Zamet, przejęły tarnogórskie wodociągi. W latach 2005-2006 przewiduje się modernizację oczyszczalni.

Z uwagi na zbyt małą przepustowość i uciążliwość dla okolicznych mieszkańców Oczyszczalni „Śródmieście” zaplanowano także budowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Budowę rozpoczęto w 1986r. przy ulicy Zagórskiej. W początkowej fazie była to inwestycja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (GPWiK). Od 1996 r. decydentem w zakresie kontynuacji inwestycji jest gmina Tarnowskie Góry. Budowa oczyszczalni do dnia dzisiejszego nie została zakończona. Obecnie czynione są starania o przyznanie dotacji z unijnego Funduszu Spójności na jej dokończenie. Część obiektu będzie przeprojektowana. Początkowe założenia zakładały przepustowość dobową 30 tys. m3 lecz aktualne potrzeby zakładają zmniejszenie do 7,5 tys. m3. Plan budowy tak dużej oczyszczalni związany był z koncepcją powstania nowego osiedla przy ul. Zagórskiej. W 1991 r. zaniechano jednak planu jego budowy.

Weronika Silczak

 

 

Herbarz Tarnogórski

Scholtz von Löwenckron

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa