Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 12

N U M E R  1 3   -   9   K W I E T N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 14

 

100 lat temu
Teofil Królik
Henckel kuzyn Bourbonów i Habsburgów
Szkolni inspektorzy cz.IV
Pierwszy kronikarz miasta
Od ognia i wody
Stary zamek w Tworogu
Nieuczciwi szynkarze
Leśnie opowieści czyli myśliwi, kłusownicy i przemytnicy
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.V
Poszperajmy w Adresbuchu
Tarnogórski ślad Ballestremów
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
Wincenty z Kielczy
Fryderyk Ludwik zu Hohenlohe
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. II
Miedary... od miodu
Rys historyczny wodociągowych cz.XII
Towarzystwo Muzyczne im. Adama Mickiewicza
Edukacja regionalna
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Tauern – syn Donnersmarcka
Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila
Wznieśmy pomnik Książąt Założycieli
Nasz Dom                        na Ratuszowej 7
 

Sławni na tarnogórskiej ziemi cz. VII

Fryderyk Ludwik zu Hohenlohe

3 listopada 1810 r.

Fryderyk Ludwik zu Hohenlohe (1746-1818). Książę cesarstwa na Ingelfingen i Öhringen. Głównodowodzący w bitwie pod Jeną w 1806r.


Bitwa pod Jeną

Ród Hohenlohe należy do najstarszej i najważniejszej niemieckiej arystokracji. Założyciel, pół-legendarny rycerz Konrad przebywał na królewskim dworze. Musiał być wpływową osobą skoro jego żoną została Zofia, naturalna córka króla Konrada III Staufa. Nazwa rodu pochodzi od zamku Hochlach koło Uffenheim we Frankonii. W połowie XVI w. zostali wywyższeni do stanu hrabiów cesarstwa. Wkrótce potem podzielili się na dwie główne linie: starszą Neuenstein i młodszą Waldenburg. W późniejszych dziesięcioleciach linie dalej się dzieliły. Tytuły książąt Cesarstwa wpierw uzyskała linia młodsza - wiosną 1744r. Linia starsza otrzymała je na pocz. 1764r.

Fryderyk Ludwik pochodził z linii Neuenstein. Urodził się w Ingelfingen.

Uczestniczył w wojnie siedmioletniej (1756-63). W 1768 r. wstąpił do pruskiej armii. Walczył z rewolucyjną Francją.

Dzięki małżeństwu z hrabianką Amalią von Hoym przejął na Śląsku majątki wokół Sławięcic. W 1796 r. odziedziczył po ojcu władzę w księstwie Ingelfingen. W 1799 r. z śląskich dóbr utworzył fideikomis. Rozpoczął także inwestować w przemysł. W 1805 r. przejął księstwo Öhringen.

14 października 1806 r. koło Jeny naprzeciw armii pruskiej stał ze swą armią cesarz Francuzów Napoleon l. Wojskami pruskimi dowodził książę Fryderyk Ludwik zu Hohenlohe. Geniusz francuskiego dowódcy zwyciężył. Po śmierci ks. Brunszwiku, Hohenlohe przejął dowództwo nad całą armią. Wobec całkowitej klęski skapitulował ostatecznie koło Prenzlau. Niedługo potem złożył dymisję.

Wkrótce władzę w Ingelfingen i Öhringen przekazał synowi, Fryderykowi Augustowi II. Sam przeniósł się na Śląsk.
W Tarnowskich Górach zobaczył kopalnię „Fryderyk” i maszynę parową. W 1811 r. przekazał Augustowi także śląskie dobra. Zmarł kilka lat później w sławięcickim pałacu.

AKP, DAW

 

 

Herbarz Tarnogórski

Scholtz von Löwenckron

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa