Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 12

N U M E R  1 3   -   9   K W I E T N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 14

 

100 lat temu
Teofil Królik
Henckel kuzyn Bourbonów i Habsburgów
Szkolni inspektorzy cz.IV
Pierwszy kronikarz miasta
Od ognia i wody
Stary zamek w Tworogu
Nieuczciwi szynkarze
Leśnie opowieści czyli myśliwi, kłusownicy i przemytnicy
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.V
Poszperajmy w Adresbuchu
Tarnogórski ślad Ballestremów
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
Wincenty z Kielczy
Fryderyk Ludwik zu Hohenlohe
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. II
Miedary... od miodu
Rys historyczny wodociągów cz.XII
Towarzystwo Muzyczne im. Adama Mickiewicza
Edukacja regionalna
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Tauern – syn Donnersmarcka
Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila
Wznieśmy pomnik Książąt Założycieli
Nasz Dom                        na Ratuszowej 7
 

 

Wincenty z Kielczy

Wybitny dziejopisarz, hagiograf i muzykolog średniowiecza. Znany dzisiaj znawcom literatury polskiej, historii średniowiecza i muzykom przede wszystkim jako autor hymnu: „Gaude Mater Polonia”.

Urodził się na przełomie XII i XIII w. Przydomek z Kielczy można rozumieć dwojako: urodził się w Kielczy lub była to jego miejscowość rodowa. Po raz pierwszy spotykamy Wincentego w roku 1222, jako kapelana dworu biskupa krakowskiego, Iwo Odrowąża - ród Odrowążów pochodził z Opolszczyzny, ze wsi Kamień Śląski. Pięć lat później był on już kanonikiem w kapitule krakowskiej. Około roku 1235 wstąpił do zakonu ojców dominikanów. W tym czasie otrzymał zadanie zebrania informacji na temat męczennika, bpa Stanisława ze Szczepanowa. Wiedza ta była potrzebna do wszczęcia jego procesu kanonizacyjnego. Pozwoliła ona również naszemu hagiografowi napisać „Żywot mniejszy św. Stanisława”. Uzupełnieniem tego dzieła była „Historia św. Stanisława” czyli oficium brewiarzowe ku czci świętego, z hymnem „Gaude Mater Polonia”. Był on także autorem tzw. zaginionej kroniki dominikańskiej, z której obficie czerpał Jan Długosz pisząc swoje „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. W latach 1257 do 1260 był przeorem tworzącego się klasztoru dominikańskiego w Raciborzu. Pod koniec życia spisał „Roczniki Kapituły Krakowskiej”. Zmarł w latach siedemdziesiątych XIII stulecia. Nekrolog dominikanów krakowskich zapisuje go pod datą 2 stycznia jako Vincentius de Kielcza.

Dwadzieścia lat temu prof. Uniwersytetu Poznańskiego Gerard Labuda wysunął tezę o pochodzeniu Wincentego nie z Kielc, ale z wioski niedaleko Strzelec Op. - Kielczy. Powoli hipoteza ta przyjmuje się w licznych publikacjach historycznych i komentarzach do występów chóralnych, gdy śpiewany jest hymn „Gaude Mater Polonia”.

 

 

Herbarz Tarnogórski

Scholtz von Löwenckron

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa