Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 12

N U M E R  1 3   -   9   K W I E T N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 14

 

100 lat temu
Teofil Królik
Henckel kuzyn Bourbonów i Habsburgów
Szkolni inspektorzy cz.IV
Pierwszy kronikarz miasta
Od ognia i wody
Stary zamek w Tworogu
Nieuczciwi szynkarze
Leśnie opowieści czyli myśliwi, kłusownicy i przemytnicy
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.V
Poszperajmy w Adresbuchu
Tarnogórski ślad Ballestremów
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
Wincenty z Kielczy
Fryderyk Ludwik zu Hohenlohe
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. II
Miedary... od miodu
Rys historyczny wodociągów cz.XII
Towarzystwo Muzyczne im. Adama Mickiewicza
Edukacja regionalna
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Tauern – syn Donnersmarcka
Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila
Wznieśmy pomnik Książąt Założycieli
Nasz Dom                        na Ratuszowej 7
 

CZĘŚĆ V

Kolejarze tarnogórskiej kulturze

Klub Dyskusyjny „Piwniczka”

Z inicjatywy Społecznej Rady DKK członkowie zespołów zrealizowali w pracy społecznej pomysł wyremontowania pomieszczeń piwnicznych DKK i uruchomienia tam Klubu dla członków zespołów DKK.

W miesiącu wrześniu 1956 roku z okazji „Dnia Kolejarza” urzeczywistniła się ta idea, która w dużej mierze przyczyniła się do poważnego rozwoju życia kulturalnego w naszym mieście. Tam bowiem tworzyły się nawyki obcowania z kulturą. Organizowano szereg nowych inicjatyw, a co najważniejsze scalano wszystkich członków i bywalców DKK.

Uchwalony regulamin klubu wymagał kulturalnego uczestnictwa w życiu klubowym wszystkich członków.

Sekcja Szkutnicza

Jedyna działalność, która przetrwała do 1990 roku to sekcja szkutnicza, związana ściśle z ruchem turystyki wodnej, która w 1984r. doczekała się jubileuszu 50-lecia dorocznych wypraw wodniackich.

W okresie 50 lat zbudowano ogółem 56 jednostek pływających:
Kajaki spacerowe - 5 szt.
Kajaki typ P17 -10 szt.
Kajaki typ P74 - 1 szt.
Byczki - 4 szt.
Łodzie żaglowe P 7 bis - 11 szt.
Łodzie motorowe „Alga” 4 - 5 szt.
Łodzie motorowe „P55” - 2 szt.
Łodzie motorowe „P65” - 1 szt.
Łódz motorowa- konstrukcji
własnej /Jaksik - Szatan/ - 1 szt.

Henryk Jaksik

 

 

  

Kolejarze

  CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
CZĘŚĆ IV
CZĘŚĆ V

Herbarz Tarnogórski

Scholtz von Löwenckron

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa