Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 12

N U M E R  1 3   -   9   K W I E T N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 14

 

100 lat temu
Teofil Królik
Henckel kuzyn Bourbonów i Habsburgów
Szkolni inspektorzy cz.IV
Pierwszy kronikarz miasta
Od ognia i wody
Stary zamek w Tworogu
Nieuczciwi szynkarze
Leśnie opowieści czyli myśliwi, kłusownicy i przemytnicy
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.V
Poszperajmy w Adresbuchu
Tarnogórski ślad Ballestremów
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
Wincenty z Kielczy
Fryderyk Ludwik zu Hohenlohe
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. II
Miedary... od miodu
Rys historyczny wodociągów cz.XII
Towarzystwo Muzyczne im. Adama Mickiewicza
Edukacja regionalna
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Tauern – syn Donnersmarcka
Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila
Wznieśmy pomnik Książąt Założycieli
Nasz Dom                        na Ratuszowej 7
 

CZĘŚĆ IV

Szkolni inspektorzy

w Tarnowskich Górach w latach 1922-1939

1 września 1936 roku inspektorem szkolnym w Tarnowskich Górach mianowano Wojciecha Wróblewskiego. Był to ostatni szef oświaty w okresie międzywojennym. Sekretarzem inspektoratu był wówczas Wilhelm Kot z Lasowic, który piastował to stanowisko do 1 września 1939 roku.

Dzięki staraniom Wojciecha Wróblewskiego w naszym mieście powstała Obwodowa Rada Pedagogiczna, której celem było omawianie i analizowanie aktualnych zagadnień pedagogicznych. Rada prowadziła swoją działalność w sposób planowy i zorganizowany. Na program konferencji rejonowych składały się lekcje pokazowe, dyskusje związane z dydaktyką i metodyką nauczania, prelekcje z zakresu teorii wychowania czy psychologii dziecka oraz zagadnienia dotyczące wprowadzenia odpowiednich metod badania środowiska ucznia. Przewodniczącym ORP wybrano kierownika szkoły Antoniego Sylwestra.

Ostatni przed wybuchem II wojny światowej inspektor powołał także do życia Porozumiewawczy Komitet Rad Rodzicielskich szkół powszechnych w mieście i powiecie. Jego nadrzędnym zadaniem było koordynowanie prac wychowawczych domu i szkoły. Dla szkolnictwa tarnogórskiego było to wielkie novum. Jednocześnie reaktywowano istniejący już za kadencji inspektora Ranoszka chór nauczycielski, który walnie przyczynił się do pogłębienia wrażliwości na piękno pieśni polskich wśród społeczeństwa ziemi tarnogórskiej.

Prowadząc dość otwartą politykę oświatową inspektor Wróblewski usilnie dążył do ożywienia działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych w naszym powiecie.

W książce „XXXV-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Tarnowskich Górach” inspektor został przedstawiony jako doskonały administrator i organizator pracy.

Gdyby więc porównać dzieło inspektorów szkolnych w Tarnowskich Górach do pracy budowniczych, moglibyśmy powiedzieć, że P. Skowron kładł podwaliny pod gmach polskiego szkolnictwa powszechnego, F. Ranoszek ukończył jego budowę zaś dwaj ostatni - T. Skrzypek i W. Wróblewski zatroszczyli się o to, by posiadał on jak najlepszy wystrój.

ks. dr Herbet Jeziorski

 

 

  

Szkolni...

  CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
CZĘŚĆ IV

Herbarz Tarnogórski

Scholtz von Löwenckron

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa