Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 12

N U M E R  1 3   -   9   K W I E T N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 14

 

100 lat temu
Teofil Królik
Henckel kuzyn Bourbonów i Habsburgów
Szkolni inspektorzy cz.IV
Pierwszy kronikarz miasta
Od ognia i wody
Stary zamek w Tworogu
Nieuczciwi szynkarze
Leśnie opowieści czyli myśliwi, kłusownicy i przemytnicy
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.V
Poszperajmy w Adresbuchu
Tarnogórski ślad Ballestremów
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
Wincenty z Kielczy
Fryderyk Ludwik zu Hohenlohe
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. II
Miedary... od miodu
Rys historyczny wodociągów cz.XII
Towarzystwo Muzyczne im. Adama Mickiewicza
Edukacja regionalna
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Tauern – syn Donnersmarcka
Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila
Wznieśmy pomnik Książąt Założycieli
Nasz Dom                        na Ratuszowej 7
 

 

Henckel kuzyn Bourbonów
i Habsburgów

Najstarszy syn Łazarza V, Karol Józef, urodził się w 1928 r. W wieku trzydziestu lat poślubił Marię Adelajdę, córkę wielkiej księżny Luksemburga, Szarlotty de Nassau.
 

Małżeństwo to może świadczyć, iż pomimo utraty górnośląskiej fortuny pozycja Hencklów wśród arystokratów nie zmniejszyła się. Karol Józef i jego potomkowie praktycznie należą do luksemburskiej rodziny panującej. Po kuzynie Hansie 2. hr. von Henckel-Gaschin został w 1993 r. tytularnym 19. wolnym panem stanowym Bytomia. Z małżeństwa Karola Józefa i Marii Adelajdy urodziło się czworo dzieci: Andrzej (ur. 1959 r.), Feliks (ur. 1960 r.), Henryk (ur. 1961 r.) i Maria Szarlotta (ur. 1965 r.).

 


Ślub hrabiego Andrzeja i księżniczki Joanny


Henryk, młodszy syn Łazarza V, urodzony w 1935 r. został duchownym. Wstąpił do zakonu Augustianów (Premonstratensów) w Duisburgu. Był pełnomocnikiem biskupa Północnej Nadrenii-Westfalii. Ich najmłodszy brat Winfried (ur. 1938 r.) jako pierwszy przyjął szwajcarskie obywatelstwo. Pracuje w prywatnym banku w Zurychu. Ożenił się z Christine von Arnim i ma z nią troje dzieci: Marię Elżbietę (ur. 1973 r.), Zofię (ur. 1975 r.) i Mikołaja (ur.1977r.).

Najstarszy syn hrabiego Karola Józefa, Andrzej, 17 czerwca 1995 r. ożenił się z księżniczką Joanną von Hohenberg. Pochodzi ona z bocznej linii dynastii Habsbursko-Lotaryńskiej. Jest w prostej linii prawnuczką arcyks. Franciszka Ferdynanda i Zofii hr. Chotek, którzy zginęli zamordowani w 1914 r. w Sarajewie. Hrabia Andrzej i księżniczka Joanna mają dwie córki: Laurę (ur. 1997 r.) i Marię (ur. 1998 r.) oraz jednego syna Ludwika (ur. 2001 r.). Mieszkają na zamku w Wolfsbergu, który przetrwał wojnę i nadal jest własnością rodziny Henckel von Donnersmarck.

Siostra hrabiego Andrzeja, Maria Szarlotta, wyszła za mąż jesienią 1999 r. Jej mężem został Krzysztof hrabia von Meran. On także wywodzi się z dynastii Habsbursko-Lotaryńskiej. Protoplastą hrabiów von Meran był arcyksiążę Jan, młodszy brat cesarza Austrii Franciszka l, wielkiego księcia Toskanii Ferdynanda III i księcia Cieszyna Karola. W 1848 r. podczas Wiosny Ludów został uznany namiestnikiem Rzeszy. Znany stał się z powodu małżeństwa z córką poczmistrza Anną Plochl. Dla siebie i swych dzieci uzyskała ona tytuł hrabiów von Meran. Hrabia Krzysztof von Meran należy do piątego pokolenia potomków arcyksięcia Jana i hrabiny Anny.

Arkadiusz Kuzio-Podrucki,
„Henckel von Donnersmarckowie.
Kariera i fortuna rodu”, Bytom 2004

 

 

Herbarz Tarnogórski

Scholtz von Löwenckron

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa