Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 12

N U M E R  1 3   -   9   K W I E T N I A   2 0 0 4 r.

 Montes Nr 14

 

100 lat temu
Teofil Królik
Henckel kuzyn Bourbonów i Habsburgów
Szkolni inspektorzy cz.IV
Pierwszy kronikarz miasta
Od ognia i wody
Stary zamek w Tworogu
Nieuczciwi szynkarze
Leśnie opowieści czyli myśliwi, kłusownicy i przemytnicy
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.V
Poszperajmy w Adresbuchu
Tarnogórski ślad Ballestremów
Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
Wincenty z Kielczy
Fryderyk Ludwik zu Hohenlohe
Śląsk w europejskiej wspólnocie cz. II
Miedary... od miodu
Rys historyczny wodociągów cz.XII
Towarzystwo Muzyczne im. Adama Mickiewicza
Edukacja regionalna
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Tauern – syn Donnersmarcka
Historia Parafii Św Jana Chrzciciela i św Kamila
Wznieśmy pomnik Książąt Założycieli
Nasz Dom                        na Ratuszowej 7
 

 

100 lat temu

Głowy polityków w Europie i na świecie na początku 1904 r. najpewniej były zaprzątnięte co dopiero wybuchłym konfliktem między Rosją i Japonią. Zaledwie kilkanaście dni po Nowym Roku flota japońska wprawdzie po zerwaniu stosunków dyplomatycznych, ale bez wypowiedzenia wojny zaatakowała flotę rosyjską zakotwiczoną w chińskim Porcie Artur. Choć zdarzyło się to na Dalekim Wschodzie miało to niemałe znaczenie dla Europejczyków.

W Tarnowskich Górach tymczasem wydarzeniem było założenie Cechu Fryzjerów. Zdarzyło się to 22 lutego (pisaliśmy o tym w nr 8 „Montesa..” w grudniu 2001 r.). Burmistrzem od 10.III.1902 r. Był Ryszard Otte. Urząd swój pełnił do śmierci we wrześniu 1921 r. Proboszczem parafii katolickiej był od 15 sierpnia 1896 r. „...ks. Franciszek Kokot [który] otaczał osobliwą opieką zepchniętych w ostatnich dziesiątkach lat na drugi plan katolików-Polaków. Wydał dla nich zeszyt, zawierający pieśni przy ślubnej procesji do Piekar, oraz książeczkę modlitewną dla Bractwa św. Barbary. Za jego przyczyną odbyto tu misję w r. 1901. Po krótkiej chorobie zmarł dnia 26 lutego 1908 r., mając lat 63. Pogrzebany został na cmentarzu św. Anny, obok księży Wawreczki, Schumausa i Cichonia.

Ksiądz Kokot należy do fundatorów zakładu św. Jana w Tarn. Górach, któremu zapisał cały swój majątek...” (wg Jana Nowaka).

Od 1883 r., aż do 1910 r. funkcję proboszcza parafii ewangelickiej pełnił pochodzący z Legnicy Fedor Bojanowski. Od lata 1900 r. stał on ponadto na czele gliwickiej superintendentury kościoła ewangelickiego.

Tarnowskie Góry liczyły rok później prawie 13 tys. mieszkańców.
Tarnowskie Góry, tak jak i większość Śląska - od prawie 150 lat były częścią Królestwa Prus, a od nieco ponad 30 lat Cesarstwa Niemieckiego. Władcą był Wilhelm II Hohenzollern. W sąsiedniej Rosji panował car Mikołaj II, a w Cesarstwie Austrii – Franciszek Józef I. Niedługo potem Mikołaj i Wilhelm okazali się być ostatnimi władcami w swych imperiach. Franciszek Józef wprawdzie dożył wybuchu I wojny światowej, ale nie zobaczył jak rozpada się jego państwo. Stało się to m.in. pod ciosami koalicji Ententy, która powstała właśnie w 1904 r. kiedy to wiosną tego roku Francja i Anglia zawarły serdeczne porozumienie (franc. Entente Cordiale) o rezygnacji z wzajemnych pretensji na polu polityki zagranicznej i kolonialnej. Wielka wojna zbliżała się nieuchronnie. Miała zmienić praktycznie cały świat. Także i jego śląską część z Tarnowskimi Górami.

AKP

 

 

Herbarz Tarnogórski

Scholtz von Löwenckron

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa