Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 11

N U M E R  1 2   -   5   W R Z E Ś N I A   2 0 0 3 r.

 Montes Nr 13

 

Adam de Tarnowice
Brama Gliwicka i szpital
150 lat temu
Paryskie ślady Donnersmarcków
Przydrożne krzyże i kapliczki
Ratuszowe herby
Organy braci Biernackich
Tarnogórski magnes
Święcisław de Tarnowice
Wizyta Habsburgów
Dzieje tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Repty Nowe
Jakub Gruzełko
Rys historyczny  wodociągów cz.XI
Śląsk w europejskiej wspólnocie
Szkolni inspektorzy
Gwarki. Jak to się zaczęło?
Dawnej huty czar
Ogród jordanowski w Tarnowskich Górach
August de Boscamp-Lasopolski
Synagoga
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Kościół w Boruszowicach
 

Na księgarskiej półce

Edukacja regionalna

W Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej w Tarnowskich Górach powstał program nauczania Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie (ziemia tarnogórska) - przeznaczony do realizacji w liceach i technikach powiatu tarnogórskiego. Opracowanie obejmuje wiedzę o dorobku kulturowym, historii, uwarunkowaniach przyrodniczych, problematyce ekologicznej, samorządności i problemach miasta i powiatu w chwili obecnej.

Autorkami programu są: Joanna Stomska – nauczycielka historii i Elżbieta Susek – dyrektor CEEH.

Program uzyskał dopuszczenie do użytku szkolnego Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz pozytywne opinie rzeczoznawców. Realizacja programu obejmuje lekcje w szkole, lekcje muzealne, wycieczki, zajęcia w terenie oraz seminaria. Autorki proponują realizację na odrębnym przedmiocie lub jako ścieżki edukacyjnej.

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli tarnogórskich szkół średnich, jednak zdaniem autorek, może być również częściowo wykorzystywana przez nauczycieli gimnazjów. Zawarte w niej propozycje mogą być źródłem inspiracji dla różnych rozwiązań dydaktycznych.

Program oparty jest na założeniu ścisłej współpracy z rodzicami, ze środowiskiem lokalnych władz samorządowych i kultury. Pragnieniem autorek jest, aby wynikiem jego realizacji był dobrowolny udział młodych w życiu społeczności lokalnej. Być może rezultatem będzie również to, że w przyszłości młodzież będzie świadomie stanowić o przyszłości regionu i uczestniczyć w kształtowaniu samorządności w powiecie tarnogórskim.

Zdaniem autorek, „Edukacja regionalna...” wzmocni oddziaływania dydaktyczne, przyczyni się do przełamania stereotypów oraz do podniesienia ogólnego poziomu kultury i wiedzy absolwentów liceów i techników w powiecie tarnogórskim.

Obecnie, trwają przygotowania do opracowania poradnika metodycznego do realizacji programu pod roboczym tytułem „Scenariusze lekcji do programu edukacja regionalna”. Autorki chciałyby zaprosić do współpracy nauczycieli tarnogórskich, pracowników muzeum oraz wybitnych znawców przedmiotu. Wydanie publikacji przewidziane jest na listopad.

Joanna Stomska
Elżbieta Susek

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa