Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 11

N U M E R  1 2   -   5   W R Z E Ś N I A   2 0 0 3 r.

 Montes Nr 13

 

Adam de Tarnowice
Brama Gliwicka i szpital
150 lat temu
Paryskie ślady Donnersmarcków
Przydrożne krzyże i kapliczki
Ratuszowe herby
Organy braci Biernackich
Tarnogórski magnes
Święcisław de Tarnowice
Wizyta Habsburgów
Dzieje tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Repty Nowe
Jakub Gruzełko
Rys historyczny  wodociągów cz.XI
Śląsk w europejskiej wspólnocie
Szkolni inspektorzy
Gwarki. Jak to się zaczęło?
Dawnej huty czar
Ogród jordanowski w Tarnowskich Górach
August de Boscamp-Lasopolski
Synagoga
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Kościół w Boruszowicach
 

 

Dawnej huty czar

19 listopada 1786r. z inicjatywy Fryderyka Wilhelma Redena - dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego, uruchomiono koło Tarnowskich Gór hutę ołowiu i srebra „Fryderyk”, nazwaną tak na cześć króla Prus. Powstała obok huty kolonia robotnicza dała początek obecnej Strzybnicy.


Huta - 1942r.


ZM Zamet rok 1947

Huta „Fryderyk” należała do najnowocześniejszych zakładów hutniczych w Europie. Już w 1790r. do przetapiania rudy w nowoczesnych (jak na owe czasy) piecach szybowych zastosowano koks. Początkowo huta zatrudniała ok. 100 pracowników, ale już sto lat później załoga liczyła 700 osób. Wraz z rozwojem huty rozrastała się Strzybnica. W 1886r. zakończono budowę kościoła ewangelicko-augsburskiego (po którym niestety dziś nie ma już śladu), a rok później poświęcono kościół katolicki pw. Najświętszego Serca Jezusowego oraz erygowano nową parafię.


Huta Fryderyka w Strzybnicy widok
z wieży kościoła 1905r.

Okres międzywojenny, słup graniczny.
W tle dzisiejszy Zamet

Huta w swej długiej historii przechodziła wiele modernizacji, jednak odbywało się to bez rozbiórki starych urządzeń. Jeszcze w 1945r. istniały stare piece z końca XVIII wieku.

Gwałtowny rozwój Zakładów Mechanicznych Przemysłu Metali Nieżelaznych „Zamet” w Strzybnicy - takie przedsiębiorstwo powołano w miejsce huty po II wojnie światowej - doprowadziło niestety do bezmyślnej likwidacji starych urządzeń hutniczych. Zmieniło się także oblicze miejscowości. Zburzono kościół ewangelicki i zlikwidowano malownicze stawy wokół huty. Mogła Strzybnica stanowić unikatowy w skali europejskiej skansen przemysłu hutniczego. Niestety - nigdy już nie będzie.

(SzS)

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa