Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 11

N U M E R  1 2   -   5   W R Z E Ś N I A   2 0 0 3 r.

 Montes Nr 13

 

Adam de Tarnowice
Brama Gliwicka i szpital
150 lat temu
Paryskie ślady Donnersmarcków
Przydrożne krzyże i kapliczki
Ratuszowe herby
Organy braci Biernackich
Tarnogórski magnes
Święcisław de Tarnowice
Wizyta Habsburgów
Dzieje tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Repty Nowe
Jakub Gruzełko
Rys historyczny  wodociągów cz.XI
Śląsk w europejskiej wspólnocie
Szkolni inspektorzy
Gwarki. Jak to się zaczęło?
Dawnej huty czar
Ogród jordanowski w Tarnowskich Górach
August de Boscamp-Lasopolski
Synagoga
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Kościół w Boruszowicach
 

CZĘŚĆ III

Szkolni inspektorzy

w Tarnowskich Górach w latach 1922-1939

Trzecim inspektorem szkolnym w „grodzie gwarków” był Teofil Skrzypek. Kierował on szkolnictwem tarnogórskim najkrócej, bo tylko przez trzy lata, tj. od roku 1935 do 1936 włącznie.

Za jego rządów po raz pierwszy i jedyny w okresie międzywojennym inspektorat szkolny posiadał również swego podinspektora. Został nim profesor Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowskich Górach Władysław Kłapa, który objął tę funkcję w r. szk. 1934/35. Obowiązki sekretarza inspektoratu pełnił nauczyciel Jan Musielak, a inspektora oświaty pozaszkolnej Edmunt Duda, którego później zastąpił Julian Danek.

Teofil Slrzypek pracował najpierw w katowickim WOP-ie, a potem sprawował urząd inspektora w Siemanowicach Śl. Z natury był wielkim pedantem i służbistą. Akta inspektoratu podają, że w roku szk. 1935/36, a więc w ostatnim roku swego urzędowania przeprowadził w pierwszym półroczu 17 doraźnych wizytacji szkół, a 5 gruntownych.

W zakresie polityki kadrowej inspektor Skrzypek stawiał sobie niekiedy odległe, ale właściwe cele. Uważał, że najważniejszą sprawą jest dokształcanie nauczycieli, czyli ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji i doskonalenie warsztatu zawodowego. Wymagał także, aby jego pracowników cechowała obowiązkowść i sumienność. Po zakończeniu roku szk. 1935/36 władze nadrzędne przeniosły inspektora Skrzypka na inne stanowisko.

cdn
ks. dr Herbet Jeziorski

 

 

  

Szkolni...

 CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
CZĘŚĆ IV

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa