Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 11

N U M E R  1 2   -   5   W R Z E Ś N I A   2 0 0 3 r.

 Montes Nr 13

 

Adam de Tarnowice
Brama Gliwicka i szpital
150 lat temu
Paryskie ślady Donnersmarcków
Przydrożne krzyże i kapliczki
Ratuszowe herby
Organy braci Biernackich
Tarnogórski magnes
Święcisław de Tarnowice
Wizyta Habsburgów
Dzieje tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Repty Nowe
Jakub Gruzełko
Rys historyczny  wodociągów cz.XI
Śląsk w europejskiej wspólnocie
Szkolni inspektorzy
Gwarki. Jak to się zaczęło?
Dawnej huty czar
Ogród jordanowski w Tarnowskich Górach
August de Boscamp-Lasopolski
Synagoga
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Kościół w Boruszowicach
 

 

Repty Nowe

Repty Nowe położone malowniczo przy głównej szosie Tarnowskie Góry - Gliwice, tuż przy samej granicy, stanowią dla siebie odrębną gminę.

 
Strażnica w Reptach wczoraj i dziś

Naczelnikiem gminy jest p. Krol Wojciech. Rada gminna składa się z 9 członków. Zarząd gminy stanowi dwóch ławników z naczelnikiem gminy. Sekretarzem w Urzędzie gminnym jest p. Janus Eryk. Repty Nowe należą do Urzędu Okręgowego Bobrowniki, który ma swoją siedzibę w Tarnowskich Górach. Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w miejscu. Urzędnikiem jego jest p. Janus Maciej, zast. Niemsz Bernardy. Repty Nowe posiadają 1.560 mieszkańców. Obszar gminy wynosi 353 ha. Najstarszymi obywatelami są 2 kobiety, Szeliga Salomea licząca 90 lat oraz Makowska Paulina, 83 lata. Bezrobotnych mają Repty Nowe stosunkowo dość dużo. Zarejestrowanych jest 226, a uczęszcza do kontroli 143. Dużo z nich ma możność coś zarobić przy naprawianiu dróg gminnych. Ciekawy jednak jest objaw, że dużo z nich, aczkolwiek ma możność zarobkowania przy naprawie dróg, to jednak nie bardzo dba o to. Są nawet takie jednostki, które trzeba przez cały dzień pilnować, bo inaczej nie ruszą ani palcem. Pod względem uświadomienia narodowego Repty Nowe, aczkolwiek przy plebiscycie wykazały 82 proc. polskich głosów, przedstawiają się dość marnie. W Radzie gminnej jest 4 członków frakcji niemieckiej. Dostali się oni do Rady gminnej skutkiem silnego poparcia przez Ch. D. Oto mamy jeden z typowych przykładów polskości Chadeków. Wzorowali oni się widocznie na tym, który pod Lipami na rynku tarnogórskim stale pije. Poza tem posiadają Repty Nowe w Radzie gminnej ludzi na wzór p. L. S. i P. zawadzających w Radzie gminnej w Radzionkowie, którzy wszystko to co polskie i co dobre chcieliby zniweczyć. Podobnie jednak jak w Radzionkowie powinni i ci Panowie w Reptach Nowych dostawać porządne odprawki od naczelnika gminy. Silną bardzo agitację Volksbundu dało się w Reptach Nowych odczuć w roku 1926, kiedy to aż 33 rodziny stawiło wnioski o przekazanie ich dzieci do szkoły mniejszości. Zapobiegł temu jednak obecny naczelnik gminy p. Krol, za co jednak został wydalony z pracy po niemieckiej stronie. W ostatnich czasach zapanowała jednak lepsza zgoda pomiędzy Polakami i spodziewać się należy, iż stosunki te wzmocnią się na lepsze. Poczytność gazet jest słaba. Najwięcej czytywany jest Katolik i to w 80 egzemplarzach, Gazeta Tarnogórska w 30 egzemplarzach, a Nowiny mają najlepsze powodzenie bo rozchodzą się w Reptach w 3-ech egzemplarzach. Powiadają ludzie, iż jest to podła gazeta, ale na szczęście znajdująca się już w agonii i niedługo zakończy swój żywot.Na terenie Rept Nowych znajdują się Państwowe Zakłady Wodociągowe, które zaopatrują w wodę większą część Śląska polskiego i niemieckiego.

Niestety sama gmina jednak żadnych dochodów z tych Zakładów niema. Gmina wybudowała sobie w ostatnich czasach murowaną strażnicę kosztem 14.000,- złotych, światło elektryczne zaprowadzono w roku 1931, kosztem 30.000,- złotych. Wodociąg jest na miejscu.

Agencję pocztowo-telegraficzną przeniesiono do Rept Nowych w roku 1928. Przedtem znajdowała się w Reptach Starych. Posterunek Policji znajduje się w Starych Tarnowicach.

Gazeta Tarnogórska
z 10.05. 1933r.

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa