Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 11

N U M E R  1 2   -   5   W R Z E Ś N I A   2 0 0 3 r.

 Montes Nr 13

 

Adam de Tarnowice
Brama Gliwicka i szpital
150 lat temu
Paryskie ślady Donnersmarcków
Przydrożne krzyże i kapliczki
Ratuszowe herby
Organy braci Biernackich
Tarnogórski magnes
Święcisław de Tarnowice
Wizyta Habsburgów
Dzieje tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Repty Nowe
Jakub Gruzełko
Rys historyczny  wodociągów cz.XI
Śląsk w europejskiej wspólnocie
Szkolni inspektorzy
Gwarki. Jak to się zaczęło?
Dawnej huty czar
Ogród jordanowski w Tarnowskich Górach
August de Boscamp-Lasopolski
Synagoga
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Kościół w Boruszowicach
 

 

Świętosław de Tarnowice

XIV w. Rycerz, właściciel Tarnowic

Jest jednym z pierwszych znanym z imienia mieszkańcem i właścicielem Tarnowic. Odziedziczył je po rycerzu Adamie, który zmarł najprawdopodobniej wkrótce po 1351r.

Niestety w żadnym z zachowanych dokumentów nie ma wzmianki czy Świętosław był synem czy też bratem Adama.

Śmierć Adama nastąpiła w tym samym czasie co i śmierć księcia Bolesława (1354/1355r.).


Pozostałość po rycerskim gródku w Starych Tarnowicach z XIII-XV w.


Był ostatnim z linii bytomsko-kozielskiej Piastów. Do spadku zgłosiło się kilku chętnych. Pierwszą decyzję o podziale spadku podjął pan zwierzchni obu książąt i całego Śląska, Karol IV Luksemburg, cesarz i król czeski, już w 1355r. Uznał za głównych spadkobierców księcia Konrada z Oleśnicy i księcia Przemysława z Cieszyna. Większe wpływy miał Przemysław. Bytomianie bardziej popierali Konrada. Spór o księstwo i poszczególne grody trwał latami. Świętosław znalazł się w otoczeniu księcia Oleśnicy Konrada.

8 grudnia 1357r. w Bytomiu książęta porozumieli się, że Koźle należeć będzie do księcia oleśnickiego, zaś Toszek i Pyskowice do cieszyńskiego. Podpisany układ potwierdził przebywający wówczas w Bytomiu cesarz Karol IV. Kilka dni później już we Wrocławiu monarcha zatwierdził rozjemców w sporze o granice między Bytomiem i Pyskowicami. Konrad zaproponował Ottona z Wołowa i... Świętosława z Tarnowic; Można sądzić, iż Świętosław należał do najbliższego otoczenia księcia Konrada. Można też być prawie pewnym, że był obecny podczas wizyty cesarza w Bytomiu oraz brał udział w podjętych tam rokowaniach nad układem między Konradem i Przemysławem.

Spór o księstwo bytomskie ostatecznie zakończył się 26 stycznia 1369r. Wówczas to książę Konrad II wystawił dokument, w którym zapisano:

„My, Konrad II, z Bożej łaski książę śląski, pan na Oleśnicy i Koźlu, obwieszczamy tym, którzy niniejszy dokument będą oglądać, czytać czy też słyszeć, że rozważnie i za radą naszych najlepszych przyjaciół i za radą umiłowanych wiernych mężów oraz niżej wymienionych dostojników, z których my wybraliśmy czterech: Mikołaja z Kotulina, Barthusa Leschotten, Ottona z Wołowa i Świętosława z Tarnowic, a nasz umiłowany szwagier Przemysław, książę cieszyński, także czterech (...) i oni w imieniu nas obu z naszego przyzwolenia i polecenia rozważnie podzielili zamek, miasto i całą ziemię bytomską, na dwie części i poświadczają w tym piśmie niżej podany podział...”.

Wydany w tym samym dniu dokument księcia Przemysława brzmiał niemalże identycznie i także wymieniał Świętosława z Tarnowic. Książę Konrad II, którego zwolennikiem (tak jak wcześniej jego ojca) - był Świętosław, zatrzymał dotychczas już uzyskane Koźle oraz dostał wówczas drogą losowania północną część ziemi bytomskiej. Na terenie tym znajdowały się także dobra Świętosława z Tarnowic.

Podział dokonany m.in. z udziałem Świętosława okazał się trwałym. Został dopiero zlikwidowany 90 lat później kiedy to całość księstwa bytomskiego dostała się w ręce książąt oleśnickich. Na pewno nie dożył tej chwili Świętosław. Nie wiadomo kiedy zmarł. Pod koniec XIV w. w źródłach jako pan Tarnowic wymieniony był już Sambor.

Artur Kucki

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa