Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 11

N U M E R  1 2   -   5   W R Z E Ś N I A   2 0 0 3 r.

 Montes Nr 13

 

Adam de Tarnowice
Brama Gliwicka i szpital
150 lat temu
Paryskie ślady Donnersmarcków
Przydrożne krzyże i kapliczki
Ratuszowe herby
Organy braci Biernackich
Tarnogórski magnes
Święcisław de Tarnowice
Wizyta Habsburgów
Dzieje tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego
Repty Nowe
Jakub Gruzełko
Rys historyczny  wodociągów cz.XI
Śląsk w europejskiej wspólnocie
Szkolni inspektorzy
Gwarki. Jak to się zaczęło?
Dawnej huty czar
Ogród jordanowski w Tarnowskich Górach
August de Boscamp-Lasopolski
Synagoga
Rozmyślania o Górnym Śląsku
Kościół w Boruszowicach
 

Przedmowa - recenzja

Tarnogórski magnes

Od czasów, gdy urodzony 2,5 tysiąca lat temu słynny Grek Plutarch z Cheronei napisał „Żywoty sławnych mężów”, biografistyka jest jedną z najważniejszych i najżywotniejszych dziedzin humanistyki, a Plutarch uchodzi za jej ojca duchowego i patrona.

W ostatnich latach biografistyka przeżywa znów, kolejny raz, swój renesans. Pojawiają się nie tylko pojedyncze książki o ludziach i ich dramatycznych, skomplikowanych losach, ale całe biograficzne serie wydawnicze. Każda większa oficyna księgarska ma już taką serię i bardzo ją pielęgnuje. Książki o ludziach bowiem zawsze miały i będą mieć swych czytelników.

Żywotopisarstwo jest nie tylko ciągle modne, ale niezwykle pożyteczne. Szczególnie doceniają tę gałąź pisarstwa Anglicy i Amerykanie, których historiografia, zawsze dbająca o atrakcyjność, jest przesiąknięta personalizmem. Człowiek chce bowiem poznawać żywot innego człowieka i uczyć się na jego błędach, porażkach, sukcesach i osiągnięciach. Chce poznać smak i barwę życia innych, zwłaszcza tych, którym się powiodło i dane im było zapisać swój ślad w dziejach własnego narodu.

Książka Arkadiusza Kuzio-Podruckiego i Dariusza Woźnickiego “Sławni na Tarnogórskiej Ziemi” jest bardzo pomysłowym i oryginalnym powiązaniem historii swego miasta z biografiami wybitnych postaci, które mają wpisany w swój życiorys mniejszy bądź większy epizod tarnogórski. Z tego oryginalnego kolażu faktografii i erudycji powstała lektura zadziwiająco atrakcyjna w swej świeżości, a jednocześnie ucząca miłości do miasta rodzinnego oraz popularyzująca sylwetki ludzi różnych narodowości, epok, zawodów, talentów i znaczenia w historii.

Oto kolejny dowód jak biografistyka jest nauką ciągle żywą, objawiającą się w coraz to nowych formach i pomysłach. Tarnowskie Góry mogą być dumne, że w swych murach gościły tak sławnych mężów, a autorom należą się słowa wielkiego uznania za erudycję i pomysł, iż w urokliwy faktograficznie i jednocześnie atrakcyjny ikonograficznie sposób upowszechniają wiedzę o swojej małej Ojczyźnie.

Jestem przekonany, że książka ta trafi na półki bibliotek domowych wielu Tarnogórzan i będzie przy różnych okazjach wykorzystywana. Jest jakiś magnes w Tarnowskich Górach, który ściąga tu wybitne postacie.

Prof. Stanisław
Sławomir Nicieja

Kierownik Katedry Biografistyki
Uniwersytetu Opolskiego,
Senator Rzeczpospolitej Polskiej
Pępice, Niciejówka, 6 lipca 2003 r.

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa