Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 10

N U M E R  11   -   2 0   K W I E T N I A   2 0 0 3 r.

 Montes Nr 12

 

Na profesorskim biurku
200 lat temu
Trzeci Ratusz
Zmienne losy Karłuszowca
Wielkanocne zwyczaje
Góra Grojec
Fryderyk Wilhelm hrabia von Reden
Car z wizytą
Ksiądz Franciszek Jastrzębski
Szkolni Inspektorzy cz.II
Biskup Nanker
Stary zamek w Tworogu
Wysiedlenia tarnogórzan
Czerwony krzyż
Śladami Kalidego
Loża Wolnomularzy -       Dom Ludowy
Bractwo Strzeleckie
Rys historyczny  wodociągów cz.X
Michał Dragan - tarnogórski karykaturzysta
Renata a sprawa Śląska
Burmistrzowie Tarnowskich Gór
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.IV
To tylko legenda
Król August w Tarnowskich Górach
Winiarnia Sedlaczek
O śląskiej wspólnocie
Chrząszczewscy i Koschützki
 

 

Król August
w Tarnowskich Górach

według Jana Nowaka

Na początku lipca 1697r przybyła do Tarnowskich Gór celem przywitania wybranego po śmierci Sobieskiego na króla polskiego elektora saskiego Augusta, deputacja szlachty polskiej w ilości 1500 osób i 1000 koni.

Dnia 14 lipca król August, przybywszy na czele 8000 ludzi przyjął na audiencji ich wysłanników, w osobach kasztelana wileńskiego Śluskiego, starostę wschowskiego Radoszewskiego, kasztelana krakowskiego Stanisława Jabłonowskiego, jego syna Jana, starostę wołyńskiego i wiceprymasa biskupa kujawskiego, którzy go w imieniu Polski i Litwy przywitali.

 


August II Mocny


Na przyjęcie króla i jego dworu urządzono cztery na południowej stronie rynku stojące domy, od urzędu górniczego (gdzie dziś ratusz) aż do starostwa (dzisiejszy dom Siedlaczka) a przez wybicie drzwi w średnich murach połączono wszystkie cztery domy celem bezpośredniej komunikacji tak, że z urzędu górniczego można było przez nie przejść do wnętrza starostwa. Ślady tego przełomu zauważyć można jeszcze w kamienicy Siedlaczka i w tym domu właśnie odbyło się przywitanie i przyjęcie króla.
 


Aurora
von Königsmarck

Anna Konstancja
von Cosel
 


Młodszy Jabłonowski, starosta wołyński, odezwał się do króla po łacinie, ofiarując mu koronę polską, na co w imieniu króla odpowiedział jego marszałek Flemming. Po odbytej uczcie zwiedzano obozy wojska saskiego, zakwaterowanego w całej okolicy. Dnia 25 lipca wyruszył król August z całem otoczeniem do Piekar. W tamtejszym kościele, w obecności biskupa Jerzego Kryspina ze Zamościa, przyjął dnia 27 lipca 1697r. wiarę katolicką i po mszy świętej składał przysięgę na „pacta conventa”. Liczni obywatele odprowadzili króla Augusta do Piekar, aby być świadkami tak nadzwyczajnego zdarzenia.

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa