Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 10

N U M E R  11   -   2 0   K W I E T N I A   2 0 0 3 r.

 Montes Nr 12

 

Na profesorskim biurku
200 lat temu
Trzeci Ratusz
Zmienne losy Karłuszowca
Wielkanocne zwyczaje
Góra Grojec
Fryderyk Wilhelm hrabia von Reden
Car z wizytą
Ksiądz Franciszek Jastrzębski
Szkolni Inspektorzy cz.II
Biskup Nanker
Stary zamek w Tworogu
Wysiedlenia tarnogórzan
Czerwony krzyż
Śladami Kalidego
Loża Wolnomularzy -       Dom Ludowy
Bractwo Strzeleckie
Rys historyczny  wodociągów cz.X
Michał Dragan - tarnogórski karykaturzysta
Renata a sprawa Śląska
Burmistrzowie Tarnowskich Gór
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.IV
To tylko legenda
Król August w Tarnowskich Górach
Winiarnia Sedlaczek
O śląskiej wspólnocie
Chrząszczewscy i Koschützki
 

Listy do Redakcji

To tylko legenda

Szanowny Panie Redaktorze

W ostatnim, 10-tym numerze Montes Tarnovicensis zamieszczony został scenariusz pochodu historycznego „Gwarki 2002” a w nim między innymi pozycja: „Krół August Mocny z hrabiną Aurorą von Königsmarck znaną jako hrabina Cosel oraz kowal z podkową (1697)”.

Chciałbym zwrócić uwagę, że Aurora von Königsmarck i hrabina Cosel to dwie różne osoby oraz, że żadna z nich nie towarzyszyła Augustowi II Mocnemu w 1697r. w Tarnowskich Górach.

August od 1693r. był żonaty z Krystyną Eberhardyną, margrabianką z Bayreuth. Oboje byli protestantami. Jesienią 1694r., będąc już elektorem Saksonii, August nawiązał romans ze szwedzką arystokratką Aurorą von Konigsmarck.

Żona Krystyna urodziła mu 17 października 1696r. jedynego syna Fryderyka Augusta (późniejszego króla polskiego Augusta III) a w kilka dni później (27 X), również panna Aurora powiła syna, Maurycego (późniejszego marszałka Francji i pradziadka George Sand).

August był już wtedy związany z nową faworytą, Austriaczką hrabiną Esterle z domu hrabianką Lamberg.

W związku z wyborem Augusta na króla Polski w czerwcu 1697r. dokonał on konwersji na katolicyzm, natomiast Krystyna pozostała luteranką i nigdy nie przybyła do Polski, choć była tytularną polską królową.

W orszaku Augusta zdążającego w lipcu 1697r. z Drezna przez Tarnowskie Góry do Krakowa na koronację, znajdowała się pani Esterle w charakterze damy dworu, reprezentująca nieobecną, ze względu na macierzyństwo, elektorową saską Krystynę.

I to właśnie ona-a nie Aurora von Königsmarck- brała udział w osławionej tarnogórską legendą uczcie u Sedlaczka.

Pani Esterle brała też udział w uroczystościach koronacyjnych na Wawelu 15 września 1697r. Potem towarzyszyła Augustowi w odwiedzinach szeregu polskich miast.

Po burzliwym rozstaniu Augusta z panią Esterle w Warszawie w 1698r., jej miejsce zajęła nowa faworyta, Urszula Lubomirska, która w 1704r. urodziła mu syna Jana Jerzego (księcia cieszyńskiego).

Dopiero w 1706r. August poznał następną faworytę, Annę Konstancję, żonę saskiego ministra Adolfa von Hoym, dla której uzyskał od cesarza Józefa I tytuł hrabiny Cosel.

August miał z nią dwie córki i syna. Po burzliwym rozstaniu w 1716r. August uwięził ją w twierdzy Stolpen, gdzie przebywała aż do jego śmierci w 1733r.

Powyższe wydarzenia opisane zostały w książce Edwarda Rudzkiego „Polskie Królowe”.

Z poważaniem
Jerzy Filipek

Od Redakcji: Dziękujemy za cenne uwagi i jednocześnie wyjaśniamy, że scenariusz pochodu historycznego układany jest przez organizatora imprezy, któremu przekażemy uwagi autora listu.

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa