Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 10

N U M E R  11   -   2 0   K W I E T N I A   2 0 0 3 r.

 Montes Nr 12

 

Na profesorskim biurku
200 lat temu
Trzeci Ratusz
Zmienne losy Karłuszowca
Wielkanocne zwyczaje
Góra Grojec
Fryderyk Wilhelm hrabia von Reden
Car z wizytą
Ksiądz Franciszek Jastrzębski
Szkolni Inspektorzy cz.II
Biskup Nanker
Stary zamek w Tworogu
Wysiedlenia tarnogórzan
Czerwony krzyż
Śladami Kalidego
Loża Wolnomularzy -       Dom Ludowy
Bractwo Strzeleckie
Rys historyczny  wodociągów cz.X
Michał Dragan - tarnogórski karykaturzysta
Renata a sprawa Śląska
Burmistrzowie Tarnowskich Gór
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.IV
To tylko legenda
Król August w Tarnowskich Górach
Winiarnia Sedlaczek
O śląskiej wspólnocie
Chrząszczewscy i Koschützki
 

CZĘŚĆ IV

Kolejarze tarnogórskiej kulturze

Sprawy organizacyjne

Generalnie zaznaczyć należy, że DKK działał środowiskowo, obejmując tym miasto i powiat tarnogórski.

Pracą kulturalno - oświatową kierowali etatowo:
Kierownik DKK
Instruktor artystyczny.
Instruktor oświatowy.
Bibliotekarz.

Do pracy z zespołami zatrudnionych było 16 instruktorów godzinowo/około 20 godzin miesięcznie/ odpowiedzialnych za właściwą realizację programu i dobór repertuaru.


DKK. Lata 60-te

Instruktorzy zweryfikowani byli przez WOKO w Katowicach. W placówce działała rada artystyczna , w skład której wchodzili wszyscy instruktorzy, oraz przewodniczący samorządów zespołów i sekcji. Rada artystyczna jako naczelne zadanie miała proponowanie ogólnych kierunków działania, z których po przeanalizowaniu i korekcie powstawał roczny plan pracy placówki, z którego z kolei powstawały kwartalne i miesięczne. Przez szereg lat wydawaliśmy drukowane programy zajęć i innych imprez miesięcznych DKK, ale ze względu na wzrastający koszt zrezygnowaliśmy z druku , a kilka odręcznych programów wystawiano w tradycyjnych miejscach.


Sala widowiskowa

Działalność oświatowa obejmowała systematyczną organizację odczytów i prelekcji, które w cyklach historycznych, turystycznych i kulturalnych odbywały się w większości w stałych terminach.

Kino oświatowe działało w planowanych - stałych terminach, wyświetlając w dziale oświatowym filmy krajoznawcze, przyrodnicze, a nawet fabularne ilustrując większą część prelekcji. Natomiast dla dzieci przeznaczony był jeden dzień tygodnia z programem bajek i filmów.

Koło Miłośników Opery i Teatru zrzeszające około 150 osób było bardzo żywotne. Popularyzowało przyjazdy Państwowych Teatrów Dramatycznych z Katowic, Częstochowy, Sosnowca oraz Zabrza. Organizowało również wyjazdy i do tych. teatrów i Opery Śl. w Bytomiu, oraz Operetki w Gliwicach. Równolegle organizowano spotkania z artystami teatrów i Opery Śl., które pozostawiały niezapomniane wspomnienia.

Henryk Jaksik

 

 

  

Kolejarze

 CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
CZĘŚĆ IV
CZĘŚĆ V

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa