Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 10

N U M E R  11   -   2 0   K W I E T N I A   2 0 0 3 r.

 Montes Nr 12

 

Na profesorskim biurku
200 lat temu
Trzeci Ratusz
Zmienne losy Karłuszowca
Wielkanocne zwyczaje
Góra Grojec
Fryderyk Wilhelm hrabia von Reden
Car z wizytą
Ksiądz Franciszek Jastrzębski
Szkolni Inspektorzy cz.II
Biskup Nanker
Stary zamek w Tworogu
Wysiedlenia tarnogórzan
Czerwony krzyż
Śladami Kalidego
Loża Wolnomularzy -       Dom Ludowy
Bractwo Strzeleckie
Rys historyczny  wodociągów cz.X
Michał Dragan - tarnogórski karykaturzysta
Renata a sprawa Śląska
Burmistrzowie Tarnowskich Gór
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.IV
To tylko legenda
Król August w Tarnowskich Górach
Winiarnia Sedlaczek
O śląskiej wspólnocie
Chrząszczewscy i Koschützki
 

 

Loża Wolnomularzy
- Dom Ludowy

Początki tej historii opisał dosyć dokładnie Jan Nowak w swej Kronice... Związane są one z osobą Augusta de Boscamp-Lasopolskiego, radcy górniczego i przyjaciela hrabiego Donnersmarcka ze Świerklańca. Mieszkał w tarnogórskim zamku (ul. Zamkowa 7). Tam w 1816r. założył Lożę Wolnomularzy „Silberfels” i został jej mistrzem.


Gmach Domu Ludowego ok. 1940r.

Od 1834r. - jak podaje J.Nowak - Loża przeniosła się do budynku na Lyszczu pod nr 245. 16 stycznia 1858r. poświęcono nową siedzibę, przy obecnej ul. Sobieskiego. Klasyczny budynek miał arkadowe wejście, półkoliście zamknięte port-fenetre. Ogromna sala główna (późniejsza sala teatralna) mogła pomieścić ponad sto osób. Ściany z oknami podzielone były pilastrami.

Na początku XX wieku Loża przeniosła się do Bytomia, a jej gmach przekazano miastu, pod warunkiem nie urządzania w nim zabaw tanecznych, ani wyszynku (sprzedaży) alkoholu. Miał służyć bezpłatnie celom humanitarnym.


Na miejscu Domu Ludowego stoi obecnie budynek TCK

Budynek odnowiony i ponownie poświęcony 13 lutego 1904r. stał się Domem Ludowym. W latach międzywojennych nadał służył miastu, np. tutaj odbyło się 9 stycznia 1936r. pierwsze spotkanie opłatkowe członków Magistratu, Rady Miejskiej, urzędników i robotników miejskich. Był to pomysł burmistrza Fryderyka Antesa.

W okresie II wojny światowej mieścił się w gmachu Teatr Miejski. Józef Machwitza ok. 1940r. namalował w holu głównym fresk „Apollo i Muzy”. Po wojnie dzieło jego zamalowano z powodu „zbyt skąpego ubrania Muz”.

W późniejszych latach budynek rozebrano, a w 1973r. na jego miejscu wybudowano obecną siedzibę Tarnogórskiego Centrum Kultury.

ArK

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa