Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 10

N U M E R  11   -   2 0   K W I E T N I A   2 0 0 3 r.

 Montes Nr 12

 

Na profesorskim biurku
200 lat temu
Trzeci Ratusz
Zmienne losy Karłuszowca
Wielkanocne zwyczaje
Góra Grojec
Fryderyk Wilhelm hrabia von Reden
Car z wizytą
Ksiądz Franciszek Jastrzębski
Szkolni Inspektorzy cz.II
Biskup Nanker
Stary zamek w Tworogu
Wysiedlenia tarnogórzan
Czerwony krzyż
Śladami Kalidego
Loża Wolnomularzy -       Dom Ludowy
Bractwo Strzeleckie
Rys historyczny  wodociągów cz.X
Michał Dragan - tarnogórski karykaturzysta
Renata a sprawa Śląska
Burmistrzowie Tarnowskich Gór
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.IV
To tylko legenda
Król August w Tarnowskich Górach
Winiarnia Sedlaczek
O śląskiej wspólnocie
Chrząszczewscy i Koschützki
 

CZĘŚĆ II

Szkolni Inspektorzy

w Tarnowskich Górach w latach 1922-1939

Drugim inspektorem szkolnym w Tarnowskich Górach był Franciszek Ranoszek, który przybył do naszego miasta z Mysłowic, gdzie był nauczycielem w Państwowym Seminarium Nauczycielskim.

Obejmując rządy nad tarnogórskimi szkołami próbował dobrze „rozejrzeć się” w terenie. Codziennie wizytował jakąś szkołę, docierając tam zazwyczaj rowerem. Hospitował bardzo krótko, ale jego obecność w danej placówce przynosiła wiele korzyści. Podczas instruktażu powizytacyjnego dawał nauczycielom niezwykle cenne uwagi dydaktyczne. Ogólnie mówiąc, usilnie zabiegał o to, aby podniósł się poziom nauki w szkołach. Po objęciu Górnego Śląska przez władze polskie, zorganizował pierwszą konferencję dla nauczycieli całego powiatu, których podejmował w Domu Ludowym (później DK „Kolejarz”, dziś w tym miejscu TCK). Od roku 1924 tego typu konferencje zwoływano regularnie. Z inicjatywy inspektora Ranoszka i starosty Józefa Olearczyka mieszkańcy powiatu odszukali na swych strychach polskie książki, które umożliwiły założenie biblioteki.

Jedną z wielu trosk inspektora było także dobro osobiste nauczycieli. Często odwiedzał ich mieszkania i pytał o trudności i potrzeby, a w sprawach spornych był wspaniałym mediatorem.

Franciszek Ranoszek dokonał również starań do tego aby szkoły posiadały niezbędne pomoce naukowe i przybory szkolne. Dzięki swej ofiarnej pracy zaskarbił sobie szczególne uznanie wśród mieszkańców powiatu, a u braci nauczycielskiej cieszył się niemałym szacunkiem i autorytetem. Na swoim stanowisku został do końca roku szkolnego 1932/33, aby potem przejść na zasłużoną emeryturę. W jego codziennej działalności wspomagał go przez cały czas społecznik - Szczepan Krupa.

Inspektorem oświaty pozaszkolnej, którą ujęto w cztery formy (wykładowo-odczytową, świetlicową, teatrów amatorskich i chórów oraz czytelnictwa) był wtedy Edmund Duda, a wizytatorem - Józef Woynarowski, a zaraz po nim Jan Żymełka.

cdn.
Ks. dr Herbert Jeziorski

 

 

  

Szkolni...

 CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
CZĘŚĆ IV

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa