Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 10

N U M E R  11   -   2 0   K W I E T N I A   2 0 0 3 r.

 Montes Nr 12

 

Na profesorskim biurku
200 lat temu
Trzeci Ratusz
Zmienne losy Karłuszowca
Wielkanocne zwyczaje
Góra Grojec
Fryderyk Wilhelm hrabia von Reden
Car z wizytą
Ksiądz Franciszek Jastrzębski
Szkolni Inspektorzy cz.II
Biskup Nanker
Stary zamek w Tworogu
Wysiedlenia tarnogórzan
Czerwony krzyż
Śladami Kalidego
Loża Wolnomularzy -       Dom Ludowy
Bractwo Strzeleckie
Rys historyczny  wodociągów cz.X
Michał Dragan - tarnogórski karykaturzysta
Renata a sprawa Śląska
Burmistrzowie Tarnowskich Gór
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.IV
To tylko legenda
Król August w Tarnowskich Górach
Winiarnia Sedlaczek
O śląskiej wspólnocie
Chrząszczewscy i Koschützki
 

O Nich zapomnieć nie można

Ksiądz Franciszek Jastrzębski

Urodził się 10 listopada 1916r. w Radlinie na ziemi rybnickiej. Ojciec jego, Szczepan, był urzędnikiem kolejowym, zaś matka Marta, z d. Przybysz, zajmowała się sprawami domowymi. Rodzice przyszłego księdza należeli do ludzi wyjątkowo zacnych. W atmosferze ogromnej pracowitości i głębokiej pobożności wychowali dziewięcioro dzieci. Nic przeto dziwnego, że w takim klimacie skutecznie dojrzewało powołanie kapłańskie ich syna Franciszka.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku młody abiturient zapisał się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po trzech latach musiał jednak przerwać studia. Zawierucha wojenna rzuciła go najpierw do Widnawy, a potem do Salzburga, gdzie 8 marca 1941r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa dr Zygmunta Waitza. Powróciwszy do kraju pełnił obowiązki kapłańskie w parafiach w Łagiewnikach Śląskich i Czechowicach-Dziedzicach (św. Katarzyna). Następnie był katechetą w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Przez pewien czas spełniał również posługę kapłańską w Brzezinach Śląskich.

W 1957 roku otrzymał dekret do Tarnowskich Gór, gdzie objął stanowisko rektora „Kursu wstępnego dla kandydatów do kapłaństwa”. Miał on swoją siedzibę przy ulicy Powstańców 2, w dobrze znanym mieszkańcom „miasta gwarków” - Konwikcie. Równocześnie został wicedyrektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W tym charakterze pracował 7 lat. Następnie przy tarnogórskim Konwikcie zaczął tworzyć samodzielną jednostkę duszpasterską pw. Matki Boskiej Królowej Pokoju, wydzieloną z części parafii św. Św. Apostołów Piotra i Pawła. „Oficjalnie” została ona erygowana w 1978 roku.

Dla tego tymczasowego „kościoła” postarał się o nowe witraże według projektu znanego śląskiego artysty - Wiktora Ostrzałka.

Dla lepszego uczestniczenia wiernych w nabożeństwach, utrudnionego z powodu ograniczonej ilości miejsca, ks. Jastrzębski zastosował sprzęt audiowizualny. Ważnym aspektem jego duszpasterskich działań było pielęgnowanie ducha modlitwy wśród uczącej się młodzieży. Do dziś możemy zauważyć grupy uczniów, którzy idąc do szkoły, po drodze wstępują na rozmowę z Bogiem do „Królowej Pokoju”.

Ks. Jastrzębski wystarał się także o zezwolenie na budowę nowego kościoła w parafii, której przewodził. Był też inicjatorem powstania innej tarnogórskiej parafii - pw. św. Józefa Robotnika.

Pomimo ogromu pracy duszpasterskiej ks. Franciszek stale pogłębiał swoją wiedzę, uzyskując stopień naukowy doktora z zakresu teologii moralnej.

Ks. doktor cenił sobie swoje kapłaństwo. Był człowiekiem wielkiej gościnności i kultury osobistej.

W latach 1945 - 1957 był kapelanem i harcmistrzem chorągwi ZHP na cały Górny Śląsk. Za swoją działalność społeczną został uhonorowany różnymi wysokimi odznaczeniami państwowymi. Ks. Jastrzębski był również wielkim miłośnikiem gór. Należał do Klubu Wysokogórskiego. Zdobył wiele szczytów, w tym słynny Matterhorn.

Po 30 latach wytężonej pracy w Tarnowskich Górach, w 1987 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę, pozostając jednak nadal przy swojej parafii, gdzie na różny sposób do końca się udzielał.

W marcu 2001 roku obchodził diamentowy jubileusz swego kapłaństwa w nowym kościele Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. Władza kościelna za całokształt jego pracy mianowała go kanonikiem honorowym. Zmarł 9 grudnia 2002 roku, w wieku 86 lat i 61 roku kapłaństwa. Uroczystym ceremoniom pogrzebowym przewodniczyli, 12 grudnia ubiegłego roku, księża biskupi: Jan Wieczorek i Stefan Cichy, przy udziale pokaźnej liczby kapłanów i wielkiej rzeszy wiernych.

Ks. Franciszek Jastrzębski został pochowany na cmentarzu przy kościele św. Anny w Tarnowskich Górach, w grobowcu dla księży.
Niech dobry Bóg otworzy mu szeroko bramę Nieba.

Ks. Herbert Jeziorski

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa