Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 10

N U M E R  11   -   2 0   K W I E T N I A   2 0 0 3 r.

 Montes Nr 12

 

Na profesorskim biurku
200 lat temu
Trzeci Ratusz
Zmienne losy Karłuszowca
Wielkanocne zwyczaje
Góra Grojec
Fryderyk Wilhelm hrabia von Reden
Car z wizytą
Ksiądz Franciszek Jastrzębski
Szkolni Inspektorzy cz.II
Biskup Nanker
Stary zamek w Tworogu
Wysiedlenia tarnogórzan
Czerwony krzyż
Śladami Kalidego
Loża Wolnomularzy -       Dom Ludowy
Bractwo Strzeleckie
Rys historyczny  wodociągów cz.X
Michał Dragan - tarnogórski karykaturzysta
Renata a sprawa Śląska
Burmistrzowie Tarnowskich Gór
Kolejarze tarnogórskiej kulturze cz.IV
To tylko legenda
Król August w Tarnowskich Górach
Winiarnia Sedlaczek
O śląskiej wspólnocie
Chrząszczewscy i Koschützki
 

 

Trzeci Ratusz

Władze miasta w budynku przy Rynku nr 14 urzędowały najdłużej - prawie trzysta lat. Jest to też jedyna siedziba tarnogórskiego burmistrza jaka nie przetrwała do dziś.
 

Początkowo siedzibą władz miejskich i górniczych był budynek przy ul. Gliwickiej 6 (istnieje do dziś). W 1564r. miasto otrzymało pozwolenie na budowę osobnego ratusza. Wybudowano go w rynku pod nr 13 (późniejszy Dom Pod Lipami). Po około 30 latach miasto sprzedało ten budynek i przeniosło się do sąsiedniego - kupionego 21 kwietnia 1608r. za 1 tysiąc florenów od obywatela Szymkowicza - pod numerem 14.
 

 

 

Dawny ratusz, Rynek 14
(fot. sprzed 1908r. ze zbiorów tarnogórskiego Muzeum)

Nowa siedziba miała trzy kondygnacje z 10 pomieszczeniami, stajnią i własną studnią. W jej poświęceniu uczestniczył pan Tarnowskich Gór, książę karniowski, margrabia Jan Jerzy Hohenzollern. Z tej okazji władze miasta urządziły ucztę.

Nowa siedziba spaliła się niemalże w rocznicę wprowadzenia się do niej. Wielki pożar całego miasta wybuchł 6 sierpnia 1701r. Oprócz siedziby władz zniszczeniu uległo także więzienie, solarnia oraz sukiennice. Budynki te odbudowano w latach następnych.

Władze miejskie urzędowały pod adresem Rynek 14 niemalże do końca XIX wieku. Wówczas podjęto decyzję o budowie nowej siedziby, na miejscu zajmowanym przez sąd i urząd górniczy przy Rynku 4. Prace rozpoczęto w 1896r. Uroczyste poświęcenie nowej siedziby miało miejsce 11 sierpnia 1898r. w obecności prezydenta rejencji i hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka ze Świerklańca.

Stary ratusz zburzono, a na jego miejscu w 1908r. postawiono nowy budynek z przeznaczeniem na siedzibę banku.

ArK

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa