Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 9

N U M E R  10   -   6   W R Z E Ś N I A   2 0 0 2 r.

 Montes Nr 11

 

Gwarki, Herb i Historia
Nakielski wapiennik
250 lat temu
Kościół p.w. św. Józefa Robotnika
Kinematograf w sali Klauzy
Życie społeczno-kulturalne cz. II
Jerzy Fryderyk von Ansbach
Herb jest ważnym elementem społeczności lokalnej
Śląskie herby
440-lecie nadania herbu dla Tarnowskich Gór
Ordunek Gorny
Ożywcze zmiany
Wyjątkowy herb
Wysiedlenia tarnogórzan
Uniwersytet a społeczność lokalna
Święto Morza w Tarnowskich Górach
80. Rocznica powrotu Tarnowskich Gór do Polski
Rys historyczny  wodociągów cz.IX
 

Herbarz tarnogórski

Ohm-Januszewscy

Panowie Tarnowic,
Opatowic i Pniowca

Dawny śląski ród, który do swego nazwiska Ohm dodał przydomek Januszewski (Januszowski), pochodzący od osady Januszów w księstwie oleśnickim.

W poł. XIV w. posiadali dobra w księstwie wrocławskim. W 1505 roku Jan Ohm kupił dobra Januszów w księstwie oleśnickim, od których on i jego potomkowie przybrali przydomek. Później w 1680 roku byli także posiadaczami dóbr w państwie pszczyńskim, a w 1720 roku w księstwie cieszyńskim.

 Herb Bełty (Bełcz) -
w polu czerwonym trzy bełty skosem ku górze. Nad hełmem ze srebrno-czerwonymi labrami w klejnocie między dwoma złotymi skrzydłami orlimi trzy srebrne pióra strusie


Baltazar Ohm-Januszewski kupił na pocz. XVII w. od Wrochemów Stare Tarnowice. Jego własnością były także Opatowice i Pniowiec. W 1650 roku właścicielami zostali jego spadkobiercy Wacław i Anna Felicjana Ohm-Januszewscy. Anna Felicjana jako żona pana na Reptach Huntera odsprzedała dobra tarnowickie i opatowickie w 1721 roku Ewie Elżbiecie Skrońskiej, żonie Leopolda Skrońskiego.

AKP, DaW

 

 

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa