Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 9

N U M E R  10   -   6   W R Z E Ś N I A   2 0 0 2 r.

 Montes Nr 11

 

Gwarki, Herb i Historia
Nakielski wapiennik
250 lat temu
Kościół p.w. św. Józefa Robotnika
Kinematograf w sali Klauzy
Życie społeczno-kulturalne cz. II
Jerzy Fryderyk von Ansbach
Herb jest ważnym elementem społeczności lokalnej
Śląskie herby
440-lecie nadania herbu dla Tarnowskich Gór
Ordunek Gorny
Ożywcze zmiany
Wyjątkowy herb
Wysiedlenia tarnogórzan
Uniwersytet a społeczność lokalna
Święto Morza w Tarnowskich Górach
80. Rocznica powrotu Tarnowskich Gór do Polski
Rys historyczny  wodociągów cz.IX
 

CZĘŚĆ IX

Rys historyczny budowy
i rozbudowy miejskich urządzeń wodociągowych

Wprowadzenie nowych agregatów pompowych przyczyniło się również do polepszenia warunków pracy obsługi ujęcia miejskiego. Agregaty pompowe zabudowane bowiem były pod ziemią na głębokości 62m w komorze pompowej i ze względu na swoją konstrukcję - łożyska ślizgowe - wymagały systematycznego smarowania. Co 8 godzin trzeba było schodzić drabinami dla wykonania tej czynności konserwacyjnej. Nowe pompy posiadały łożyska toczne nie wymagające smarowania. Ponadto stare silniki elektryczne firmy "Simens" były otwartej budowy, co przy 100% wilgotności powodowało ich zawilgocenie i częste awarie. Nowe silniki o budowie hermetycznej były dostosowane do pracy w górnictwie pod ziemią, a więc odporne na wilgoć.Tak jak wspomniane, nowe agregaty pompowe dostosowane były do wydajności źródeł i pozwalały na pompowanie około 100 m3 wody/godzinę, co dawało 2400 m3 dobowo. Ponieważ ujęcie wody zlokalizowano w szybie kopalnianym zasilane było wodą z chodników i ganków po wyrobiskach kruszcowych w okresach długotrwałej suszy następowały ograniczenia w pompowaniu. Miało to miejsce szczególnie w roku 1974r.

Zwiększona produkcja tylko w pewnej mierze pozwoliła na zlikwidowanie deficytu wody w mieście, w którym zbudowano duże osiedle mieszkaniowe w rejonie ul. Mickiewicza. Osiedle to posiada mieszkania o pełnym wyposażeniu sanitarnym. W roku 1956 w okresach szczytowego rozbioru dawał się odczuć brak wody szczególnie na wyższych kondygnacjach. W poszukiwaniu za dalszymi źródłami wody zagospodarowano następny szyb. W odległości około 300m na zachód od istniejącego ujęcia wody pozostał otwarty po robotach górniczych szyb "Fryderyk", który był w okresie prac górniczych szybem maszynowym. Na szybie tym znajdowała się maszyna parowa napędzająca pompy do przerzucania wody z chodnika "Redena" do sztolni "Boże Wspomóż". W 1956 roku uzbrojono szyb w drabiny i odgrodzono przedział transportowy. W żąpi szybu umieszczono pompę głębinową GP 125 produkcji "Grudziądz". Posiadała ona wydajność 100m3/godzinę i w ciągu 4 godzin pompowania lustro wody opadało poniżej gardła ssawnego pompy, znajdującego się w środku między pompą a silnikiem. Dla umożliwienia dłuższego okresu pompowania umieszczono na pompie płaszcz z otworem wlotowym od spodu pod silnikiem i w ten sposób można było przedłużyć czas pompowania do 6 godzin.

Uruchomienie tego ujęcia pozwoliło na pokrycie niedoborów wody i podniesienie ciśnienia w sieci w okresach szczytowego rozbioru.
Miasto rozbudowuje się bardzo szybko. Wszystkie nowo budowane domy i osiedla mieszkaniowe wyposażone są w pełne urządzenia sanitarne. Wykorzystuje się gaz miejski przez zabudowanie piecyków gazowych dla lokalnego podgrzewania wody. Ten nowy standard mieszkaniowy spowodował szybki wzrost zużycia wody.

Równocześnie następuje przebudowa i modernizacja zakładów pracy co również ma wpływ na zwiększenie zapotrzebowania wody. Przy ul. Oświęcimskiej powstała nowa piekarnia "Gigant", której zapotrzebowanie na wodę jest bardzo wysokie i nie może być pokryte z sieci miejskiej. W związku z tym zostaje odwiercona w 1955 roku studnia głębinowa o średnicy zarurowania12" i głębokości 86m. Ujęcie zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie piekarni posiada wydajność 36m3/godzinę. Pokrywa to w całości zapotrzebowanie piekarni, a nadmiar wody przekazywany jest do sąsiedniego zakładu "Tagor", gdzie odczuwany jest jej brak. W roku 1956 modernizują się również Zakłady Mięsne przy ul. Oświęcimskiej. Na terenie zakładu odwiercona zostaje studnia głębinowa o zarurowaniu 12" głębokości 46m i wydajności 54,5m3/godzinę. W następnym roku uruchomione zostaje własne ujęcie wody na terenie Fabryki Sprzętu Ratunkowego o wydajności 73 m3/godz. i w ten sposób cała woda z sieci komunalnej mogła być skierowana dla mieszkańców, którzy od dłuższego czasu odczuwali jej brak w dzielnicy wschodniej za torami kolejowymi. Zakłady Chemiczne zlokalizowane w dzielnicy Czarna Huta w związku z rozbudową i modernizacją dla pokrycia zapotrzebowania wody odwierciły własne ujęcie głębinowe zaspakajające w pełni potrzeby produkcyjne.

Materiały ze zbiorów
PWiK Sp. z o.o.

 

 

Herbarz Tarnogórski

Holly
Ohm-Januszewscy

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa