Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 9

N U M E R  10   -   6   W R Z E Ś N I A   2 0 0 2 r.

 Montes Nr 11

 

Gwarki, Herb i Historia
Nakielski wapiennik
250 lat temu
Kościół p.w. św. Józefa Robotnika
Kinematograf w sali Klauzy
Życie społeczno-kulturalne cz. II
Jerzy Fryderyk von Ansbach
Herb jest ważnym elementem społeczności lokalnej
Śląskie herby
440-lecie nadania herbu dla Tarnowskich Gór
Ordunek Gorny
Ożywcze zmiany
Wyjątkowy herb
Wysiedlenia tarnogórzan
Uniwersytet a społeczność lokalna
Święto Morza w Tarnowskich Górach
80. Rocznica powrotu Tarnowskich Gór do Polski
Rys historyczny  wodociągów cz.IX
 

 

80. rocznica powrotu Tarnowskich Gór do Polski

Dziesięć lat temu dla uczczenia 70. rocznicy wkroczenia wojsk polskich na Górny Śląsk, wydany został w Tarnowskich Górach przedruk „Ilustrowanej Księgi Pamiątkowej Górnego Śląska” Józefa Piernikarczyka (1923r). Wszystkie fakty opisane przez autora, były dla niego jeszcze bardzo świeże i zależało mu żeby nie zostały zapomniane. Pragnął też, by zawsze pamiętano o tym, że gdyby Ślązacy nie posiadali silnego poczucia więzi narodowej z Polską i nie przelewali własnej krwi dla połączenia z nią, Śląsk nie powrócił by do Macierzy. (Tym bardziej, że młoda jeszcze władza polska była bardzo krępowana rygorami „Konwencji Genewskiej”).


Honorowa warta przed tarnogórskim ratuszem

Obecnie - w 80. rocznicę tamtych dni - Muzeum w Tarnowskich Górach otwarło niezmiernie cenną wystawę okolicznościową: „Święto Polski - tradycja obchodów przyłączenia Górnego Śląska do Polski 1922-1937.” Ze wzruszeniem ogląda się na niej unikatowe pamiątki z powstań śląskich oraz fotografie z uroczystości powitania wojska polskiego w poszczególnych miejscowościach Górnego Śląska, począwszy od dnia 20 czerwca 1922 roku w Katowicach. Do Tarnowskich Gór wojsko polskie wkroczyło 26 czerwca, czego opisy podali prof. Józef Piernikarczyk i kronikarz Jan Nowak. Eksponowane fotografie ukazują przebieg tych uroczystości. Część wystawy dotyczy uroczystego świętowania obchodów 15-lecia wkroczenia polskiego wojska do Tarnowskich Gór, tj. w 1937 roku.


Defilada powstańców przed Gen. Szeptyckim

Na licznych fotografiach, upamiętniających ów dzień, niejeden ujrzeć może dawnych znajomych, albo nawet kogoś z rodziny...Wielu jednak brak. A tak bardzo chciałoby się i ich nazwiska przypomnieć: Stolfik, Weps, Flak, Walisko, Talaga, Ochman, Matejczyk i tyle, tyle innych... Zaledwie 2 lata po tych obchodach 15-lecia, w dniu 1 września 1939 roku wybucha wojna. I znowu pójdą bronić, pójdą walczyć, ginąć, będą wtrącani do więzień, wysyłani do obozów, traceni w publicznych egzekucjach... A wraz z nimi pójdą już i ich synowie, a także córki... Ela Stolfik, Kasia Kawurek, Madzia Matejczyk, Władek Kurek, Władek Wolko, Franek Blachnicki, bracia Leleniowie i iluż jeszcze...To już historia sprzed przeszło 60 lat. A słowo PATRIOTYZM- niemodne. Tylko że...czegoś nieznanego nie można kochać. Nawet własnych korzeni, choćby skropionych krwią przodków. Trzeba je więc poznawać... Dlatego tak bardzo potrzeba, aby jak najwięcej młodzieży obejrzało tę wystawę. Jej autorka mgr Teresa Nogaj- włożyła w nią nie tylko dużo trudu, starania, ale i...serce wnuczki powstańca śląskiego. Prosząc Ją o oprowadzenie po wystawie, będzie się wzbogaconym o cenne i ciekawe szczegóły. To wyjątkowa lekcja historii.

Barbara Babirecka

 

 

Herbarz Tarnogórski

Holly
Ohm-Januszewscy

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa