Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 9

N U M E R  10   -   6   W R Z E Ś N I A   2 0 0 2 r.

 Montes Nr 11

 

Gwarki, Herb i Historia
Nakielski wapiennik
250 lat temu
Kościół p.w. św. Józefa Robotnika
Kinematograf w sali Klauzy
Życie społeczno-kulturalne cz. II
Jerzy Fryderyk von Ansbach
Herb jest ważnym elementem społeczności lokalnej
Śląskie herby
440-lecie nadania herbu dla Tarnowskich Gór
Ordunek Gorny
Ożywcze zmiany
Wyjątkowy herb
Wysiedlenia tarnogórzan
Uniwersytet a społeczność lokalna
Święto Morza w Tarnowskich Górach
80. Rocznica powrotu Tarnowskich Gór do Polski
Rys historyczny  wodociągów cz.IX
 

 

440 - lecie nadania herbu dla Tarnowskich Gór 1562 -2002

...herb, poważany wiekami swego istnienia, opowiada o dziejach miasta wszystkim, którzy potrafią go zrozumieć

prof. Marian Gumowski

Przywrócenie herbu

Na sesji Rady Miejskiej w Dniu 7 sierpnia 2002r. Radni jednomyślnie, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/533/2002, przywrócili Miastu Tarnowskie Góry jego historyczny herb. Wydarzenie to miało miejsce w 440 rocznicę nadania tegoż herbu Tarnowskim Górom przez księcia Jerzego Fryderyka von Ansbach.

Decyzja Radnych przywraca tarnogórzanom pamięć o historii ich miasta i poprzez symbolikę herbu potwierdza bogatą i różnorodną przeszłość miasta, jego wielokulturowy charakter, a tym samym europejskie korzenie.

Fundator Herbu -Jerzy Fryderyk
von Ansbach (1539-1603)

Jedyny syn księcia Jerzego von Ansbach, współfundatora Tarnowskich Gór. Margrabia brandenburski na Ansbach i Bayreuth, książę Karniowa, regent księstwa Prus, pan Tarnowskich Gór i Bytomia. W ciągu swych długich rządów (1543-1603) wydał wiele przywilejów dla tarnogórzan: dodatkowe dwa, coroczne jarmarki; zezwolenie na budowę nowego ratusza.

25 lipca 1562 r. nadał Tarnowskim Górom herb.
W 1599 r. wystawił Przywilej Generalny, w którym ostatecznie potwierdził prawa miejskie Tarnowskich Gór i nadał wiele nowych przywilejów. Okres jego rządów to czas największej świetności i bogactwa Tarnowskich Gór.

 

 
Herb WielkiHerb Mały  


Opis Herbu:

Czarny orzeł pochodzi z herbu Hohenzollernów pruskich, których przedstawiciel książę karniowski, Jerzy von Ansbach był współzałożycielem wraz z księciem opolskim Janem II Dobrym, Tarnowskich Gór. Z herbu księcia Jana, górnośląskiego Piasta pochodzi złote skrzydło.

Młotki symbolizują najważniejsze zajęcie pierwszych mieszkańców Tarnowskich Gór -gwarków.

Labry i klejnot nad hełmem uznaje się za formę udostojnienia.

 

 

Flaga i baner miasta

Zgodnie ze zwyczajem flaga i baner miasta mogą być wywieszane na wszystkich urzędach, instytucjach i zakładach miejskich. Prawo takie przysługuje również wszystkim tarnogórzanom, Barwy srebrna(biała), czarna i zlota(żółta) nawiązują do barw Herbu Miasta.

 

 

Flaga i baner urzędowy

Zgodnie ze statutem miasta flagę urzędową (baner urzędowy) Tarnowskich Gór z herbem miasta podnoszą:

  • urzędy i instytucje będące siedzibą władz samorządowych miasta,

  • instytucje w czasie uroczystości, na których przebywa oficjalnie reprezentant władz Tarnowskich Gór,

  • w pomieszczeniach gdzie urzędują reprezentanci władz samorządowych Tarnowskich Gór

 

 

Sztandar Miasta

1528 r. - -wydanie „Ordunku Gornego” (praw górniczych)
1562 r. - nadanie herbu
1599 r. - nadanie przywileju generalnego, który potwierdzał prawa „wolnego miasta górniczego”
2002 r.- przywrócenie przez Radę Miejską historycznego herbu

Istnieje tylko w jednym egzemplarzu.
Specjalnie haftowany i ozdobny, przechowywany jest w miejscu gdzie reprezentanci mieszkańców Tarnowskiech Gór podejmują decyzje dotyczące miasta, tj. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej. Sztandar towarzyszy także najważniejszym uroczystościom, np. zaprzysiężeniu Burmistrza, wizytom ważnych gości, itp.

 

     

Pieczęcie miejskie

Pieczęcie te widnieć będą na dokumentach wydawanych przez reprezentantów władzy samorządowej Tarnowskich Gór


Łańcuch Burmistrza Miasta (fragment)


Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej (fragment)


Atrybuty -władzy

Atrybutem władzy Przewodniczącego Rady Miejskiej jest łańcuch z Herbem Wielkim Tarnowskich Gór wykonany z metalu barwy złotej, zaś Burmistrza taki sam łańcuch wykonany z metalu barwy srebrnej. Używa się ich podczas oficjalnych i uroczystych wystąpień.

 

 

Herbarz Tarnogórski

Holly
Ohm-Januszewscy

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa