Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 9

N U M E R  10   -   6   W R Z E Ś N I A   2 0 0 2 r.

 Montes Nr 11

 

Gwarki, Herb i Historia
Nakielski wapiennik
250 lat temu
Kościół p.w. św. Józefa Robotnika
Kinematograf w sali Klauzy
Życie społeczno-kulturalne cz. II
Jerzy Fryderyk von Ansbach
Herb jest ważnym elementem społeczności lokalnej
Śląskie herby
440-lecie nadania herbu dla Tarnowskich Gór
Ordunek Gorny
Ożywcze zmiany
Wyjątkowy herb
Wysiedlenia tarnogórzan
Uniwersytet a społeczność lokalna
Święto Morza w Tarnowskich Górach
80. Rocznica powrotu Tarnowskich Gór do Polski
Rys historyczny  wodociągów cz.IX
 

 

Życie społeczno - kulturalne w Tarnowskich Górach w świetle prasy okresu międzywojennego


Kino

Pierwszym określeniem dla kina w Tarnowskich Górach był „teatr świetlny”. Lokalna prasa nazywała tak działające przy Nowym Rynku l kino „Apollo”. Było to przez dłuższy czas jedyne kino w mieście. Ze względu na brak wystarczających źródeł trudno dziś ustalić dokładny czas powstania „Apolla”. Można jedynie przypuszczać, że działało już w 1924 roku. To przypuszczenie oparte jest na informacji zawartej w „Tygodniku na Powiat Tarnogórski”, z której wynika, że od lata 1924 roku właścicielem kina był p. W. Błaszczyk , od 1928 roku p. Jan Błaszczyk, a od 31.XII. tego samego roku p.Maksymilian Witt . Jeszcze w marcu 1937 roku ukazała się w prasie reklama nowego filmu granego w tym kinie . Ale już w czerwcu 1938 roku „Wiadomości Tarnogórskie” podały, że w budynku dawnego „Apolla” zostało uruchomione nowe kino „Szczęść Boże”. Z kolei sierpniowy numer tej samej gazety informował swych czytelników, że w budynku „Apolla” w przebudowanej sali lokalu „Pod Ulem” otwarto kino o nowej nazwie „Europa”. Dzierżawcą tego kina został p.Wilhelm Biernat.

RokMiesiącIlość filmóww tym
polskich
1937I
II
III
22
24
29
11
10
12
1938II
III
IV
V
23
31
27
23
13
12
11
12
1939V
VI (od 1-5 VI)
VII (od 21 VII)
VIII (do 31 VIII)
21
3
8
24
10
1
4
7

Podsumowując zebrane informacje można stwierdzić, że kino «»Apollo” powstało w pierwszych latach po przyłączeniu Tarnowskich Gór do Polski (działało na pewno już w 1924 roku) i było czynne pod tą nazwą jeszcze w 1937 roku. Następnie odrodziło się na krótko pod nową nazwą „Szczęść Boże”. Natomiast od VIII.1938 roku, aż do wybuchu II wojny światowej nazywało się „Europa”.

Kino posiadało 498 miejsc siedzących i działało przez cały rok. Świadczą o tym wykazy wyświetlanych filmów np. w roku 1929: styczeń 21 filmów, luty 19, marzec 21, kwiecień 17, maj 22, czerwiec 18, lipiec 9, (od 16.VII.do 2.VIII. kino nieczynne - remont) sierpień 20, wrzesień 16, październik 18, listopad 21.
W latach 1931-32 wprowadzono tzw. sezon letni, w czasie którego kino było nieczynne. Trwał on w 1931 roku od 3.IV do IX, a w 1932 od 24.III do IX.

Ponieważ najczęściej zmiana repertuaru kinowego zbiegała się ze zmianą pory roku, utarło się powiedzenie o sezonach w kinie. Sezon zimowy w 1925 roku rozpoczął m in. film amerykański „10-cioro przykazań”. Aby przyciągnąć widzów właściciel kina przygotowywał repertuar bardzo starannie. W 1924 roku po objęciu kina przez p.W. Błaszczyka specjalnością miały stać się filmy historyczne: „Quo vadis domine”, „Helena”, „Troja”, „Rzeź Ormian1915”, „Cud nad Wisłą”.

Nowością propagandową było ustalenie w 1929 roku, że każdemu widzowi po dziesięciokrotnej bytności w kinie przysługiwały dwa wejścia za darmo . W 1929 i 1930 roku w każdym numerze „Tygodnika na Powiat Tarnogórski” ukazywały się reklamy wszystkich nowych filmów.

Kino „Apollo” dopiero w 1931 roku doczekało się rywala. Właścicielem nowego kina „Nowości” był p. Franciszek Działach , a dzierżawcą do IX 1937 roku firma „Witt i Spółka”. Od IX 1937 roku nowym dzierżawcą był p.Wilhelm Biernat, a kino aż do wybuchu II wojny światowej nazywało się „Światowid”. Pierwszym filmem wyświetlanym w „Światowidzie” było „Bogate biedactwo” z Shirley Temple w roli głównej.

Z repertuaru obu tarnogórskich kin wynika, że filmów produkcji zagranicznej było dwukrotnie więcej niż produkcji polskiej. W latach 1937-39 wyglądało to następująco:

Ostatnimi wyświetlanymi filmami w tym okresie były filmy produkcji angielskiej pt. „Blaski i cienie kobiety” oraz „Człowiek, który żył dwa razy”.

W omawianym okresie każdy film wyświetlany był od 2 do 4 dni. Nie ograniczano się przy tym do jednego tytułu.W ciągu dnia w obu kinach równocześnie mogły odbywać się projekcje 4 filmów o różnych porach.

Największą frekwencją cieszyły się filmy zagraniczne. W latach 1937-39 wyświetlono w obu kinach razem 291 filmów angielskich i amerykańskich, 64 niemieckie, 6 francuskich (od VI 38r.), 2 włoskie i l szwajcarski.

Repertuar filmów zagranicznych w kinach tarnogórskich był bardzo dobry: „Skowronek” z Janem Kiepurą i Martą Eggerth, „Światła wielkiego miasta” z Charles Chaplinem, „Pan z milionami „ z Gary Cooperem, „Anna Karenina”, „Haroldek i Wróżka” z Haroldem Loyd’em, „Marynarz na dnie morza”z Busterem Keatonem.

Oprócz filmów fabularnych kina wyświetlały filmy kulturalno - oświatowe oraz propagandowe. Filmy kulturalno-oświatowe wyświetlano najczęściej dla młodzieży szkolnej np.:z ogłoszenia prasowego zamieszczonego w 32 numerze (1929r.) „Tygodnika na Powiat Tarnogórski” wynika, że kino „Apollo” wyświetlało takie filmy co miesiąc w godzinach popołudniowych . W reklamie prasowej z 1928 roku podano nawet tytuły dwóch filmów; „O piękności Wilna” oraz „Koronacja Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej”. Przykładem filmu propagandowego jest obraz z uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego reklamowany w 160 numerze „Gazety Tarnogórskiej” w 1938 roku. Filmy można było obejrzeć bezpłatnie.

Przygotowała
Joanna Kroczek.

 

 

  

Życie...

 CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II

Herbarz Tarnogórski

Holly
Ohm-Januszewscy

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa