Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 9

N U M E R  10   -   6   W R Z E Ś N I A   2 0 0 2 r.

 Montes Nr 11

 

Gwarki, Herb i Historia
Nakielski wapiennik
250 lat temu
Kościół p.w. św. Józefa Robotnika
Kinematograf w sali Klauzy
Życie społeczno-kulturalne cz. II
Jerzy Fryderyk von Ansbach
Herb jest ważnym elementem społeczności lokalnej
Śląskie herby
440-lecie nadania herbu dla Tarnowskich Gór
Ordunek Gorny
Ożywcze zmiany
Wyjątkowy herb
Wysiedlenia tarnogórzan
Uniwersytet a społeczność lokalna
Święto Morza w Tarnowskich Górach
80. Rocznica powrotu Tarnowskich Gór do Polski
Rys historyczny  wodociągów cz.IX
 

Tarnogórskie świątynie

Kościół p.w. św. Józefa Robotnika

Świątynia znajduje się przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Swoim rodowodem sięga 1919r., kiedy to ówczesny proboszcz tarnogórski, ks. Ryszard Rassek wybudował u wejścia na nowy cmentarz halę cmentarną. Jednakże miejsce to nie było wykorzystywane do przechowywania zwłok, lecz stało się „dostojniejszym” przejściem na cmentarz.

Dopiero w 1959r. władze kościelne zwróciły uwagę na ten obiekt obawiając się, by nie przeszedł w niepożądane ręce.

Nadto powstawało w tym rejonie coraz więcej domów mieszkalnych. Przybywało ludzi. Wzrastała liczba dzieci. Stąd postanowiono urządzić z tejże hali kościół p.w. św. Józefa Robotnika. Miał to być zalążek samodzielnej parafii wywodzącej się od parafii św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.

Pierwszym zarządcą (rektorem) tej palcówki został ks. dr Franciszek Jastrzębski, który funkcję tę pełnił do września 1959r. następnie przez cały rok posługę w tym kościółku pełnili księża z tarnogórskiego kościoła parafialnego.

Drugim pasterzem tej jednostki kościelnej został ks. Ludwik Październiok. Przewodził młodej świętojózefowej owczarni Bożej od września 1960 do września 1964r. Odznaczał się gorliwością i troską o dom Boży i dobro powierzonych jego pieczy wiernych. Postarał się o nowe tabernakulum, ławki, niezbędny sprzęt liturgiczny i wyposażenie, by sprawa Boża mogła należycie się rozwijać. Zaprowadził też zasadniczy (stały) porządek nabożeństw.

Trzecim duszpasterzem tej parafii został ks. Franciszek Sałuża (1964-1970). Kontynuował dzielnie dzieło swego poprzednika dążąc do całkowitego usamodzielnienia się tejże stacji duszpasterskiej. Z dniem 1 stycznia 1966r. zaczęto prowadzić własne księgi metrykalne u św. Józefa. Ks. Sałuża ufundował stacje drogi krzyżowej, witraże zaprojektowane przez znanego śląskiego artystę Wiktora Ostrzołka, a wykonane w renomowanym zakładzie W. i Fr. Żeleńskich w Krakowie.

Od 9 września 1970r. kościół św. Józefa w Tarnowskich Górach objął ks. dr Gustaw Piotr Klapuch. Do pracy zabrał się energicznie. Idąc po linii Soboru Watykańskiego II zwraca w sowim pasterskim posługiwaniu baczną uwagę na odpowiedzialną rolę katolików świeckich w dziele rozwijania życia religijnego i sprawy Bożej w swojej parafii. Drogą wolnych wyborów (jedne z pierwszych tego rodzaju wyborów) ustanawia Duszpasterską Radę Parafialną. Przy jej pomocy przeprowadza szereg spraw, które przyspieszyły dalszy rozwój parafii, która ostatecznie z dniem 3 maja 1981r. stała się całkowicie samodzielną jednostką kościelną.

Ks. proboszcz nie ogranicza się do pracy wyłącznie w swojej parafii. Wygłasza rekolekcje, konferencje dla inteligencji katolickiej, prowadzi też wykłady przy Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach. Znajduje również czas na pogłębianie swoich zainteresowań naukowych.

W październiku 1986r. została przy parafii otwarta apteka im. „Św. Kosmy i Damiana”, która przez parę lat należała do największych tego typu instytucji w ówczesnej diecezji katowickiej.

Parafia św. Józefa Robotnika w Tarnowskich Górach liczy obecnie ok. 2 tysiące wiernych „rozlokowanych” przy 34 ulicach. Wyszło z niej kilku kapłanów, co dodatkowo świadczy pozytywnie o tej rodzinie parafialnej. Jest ona jedną z trzech (obok Taciszowa i Zawady Książęcej) p.w. św. Józefa Robotnika w diecezji gliwickiej.

ks. dr Herbert Jeziorski,
Dekanat Tarnowskie Góry...

 

 

Herbarz Tarnogórski

Holly
Ohm-Januszewscy

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa