Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 9

N U M E R  10   -   6   W R Z E Ś N I A   2 0 0 2 r.

 Montes Nr 11

 

Gwarki, Herb i Historia
Nakielski wapiennik
250 lat temu
Kościół p.w. św. Józefa Robotnika
Kinematograf w sali Klauzy
Życie społeczno-kulturalne cz. II
Jerzy Fryderyk von Ansbach
Herb jest ważnym elementem społeczności lokalnej
Śląskie herby
440-lecie nadania herbu dla Tarnowskich Gór
Ordunek Gorny
Ożywcze zmiany
Wyjątkowy herb
Wysiedlenia tarnogórzan
Uniwersytet a społeczność lokalna
Święto Morza w Tarnowskich Górach
80. Rocznica powrotu Tarnowskich Gór do Polski
Rys historyczny  wodociągów cz.IX
 

 

250 lat temu

W połowie XVIII w. sytuacja tarnogórzan sporo różniła się od tej z początku stulecia. W 1702r. miasto powoli wychodziło z kryzysu finansowego. Przyczyniły się do tego działania późniejszego burmistrza Bernarda, a pomogło także najpewniej poddanie finansów miasta kontroli pana stanowego od 1724r. Sprawiło to, że tuż przed wybuchem wojen śląskich Tarnowskie Góry miały w kasie na koniec roku zawsze spory zapas gotówki.


Król pruski Fryderyk II wjeżdża do Wrocławia.
Do Tarnowskich Gór nie dotarł, ale jego władza tak

W porównaniu do 1702r. przede wszystkim był nowy pan prawie całego Śląska - król pruski, Hohenzollern Fryderyk II Wielki. Na tron wstąpił w 1740r. W tym samym roku dziedziczką imperium Habsburgów została ostatnia przedstawicielka tej dynastii Maria Teresa, królowa Czech i Węgier, arcyksiężna Austrii. Król zaatakował królową jeszcze przed końcem 1740r. Dwie kolejne wojny zakończyły się całkowitym sukcesem pruskim. W 1745r. większość Śląska (poza księstwem cieszyńskim oraz opawsko-karniowskim) dostała się pod nowe władanie. Fryderyk II Wielki, który zmarł w 1786r. jeszcze raz musiał walczyć m.in. z Austrią w wojnie siedmioletniej (1756-1762) znanej też czasami trzecią wojną śląską. Maria Teresa zmarła w 1780r.

W Tarnowskich Górach tymczasem od 1751r. burmistrzem był niejaki Zucher. Urząd sprawował przez trzy lata. Zapewne był krewniakiem burmistrza Aleksandra Zuchera, którego rządy pod koniec wieku XVII zakończyły się prawie katastrofą finansów miejskich.

8 stycznia 1750r. po ponad trzydziestoletnim pasterzowaniu zmarł proboszcz ks. Andrzej Augustyn Ziebrowski. Zasłużony ów duchowny zachował się chyba wdzięcznie w pamięci tarnogórzan. Kolejnych trzech proboszczów, nader krótko pełniło swą posługę: Franciszek Auer (I-VII 1750, przeszedł na protestantyzm), Szymon Kunczewicz (VII 1750-22 X 1752, proboszcz i dziekan z Radzionkowa), Ksawery Kluba (X 1752-II 1756, proboszcz z Chorzowa, tam powrócił). Dopiero 15 stycznia 1758r. nastał ks. Michał Kepa i pozostał do swej śmierci prawie 20 lat - (11 stycznia 1776r.).

Pastorem gminy ewangelickiej był od 1742r. Samuel Ludwik Sassadius, uprzednio kaznodzieja w Cieszynie. Był pierwszym pastorem w Tarnowskich Górach od czasów zniesienia świątyni protestanckiej w czasie wojny trzydziestoletniej. Godność swą pełnił do 1756r. Jego następcą był Jan Wilhelm Pohle.

A w pozostałej części Europy. W sąsiedniej Polsce panował August II Sas, równocześnie elektor Saksonii. W Rosji - największym terytorialnie państwie na kontynencie panowała od 1741r. cesarzowa Elżbieta I, przeciwniczka Fryderyka pruskiego w wojnie siedmioletniej. Jej śmierć w 1762r. uratowała Hohenzollerna przed całkowitą klęską.

We Francji panował od 1715r. król Ludwik XV, prawnuk poprzednika Ludwika XIV Wielkiego. Gdy wstępował na tron miał 5 lat i na jego cześć świętowali wszyscy Francuzi. Do jego śmierci w 1775r. Francja powoli i chyba nieuchronnie staczała się ku rewolucji. To podobno Ludwik XV miał powiedzieć: „po nas choćby potop”.

W Anglii (jako król) i Hanowerze (jako elektor) panował Jerzy II. Był ostatnim monarchą brytyjskim jaki urodził się poza granicami Anglii i jaki poprowadził swe wojska do bitwy (pod Dettingen w 1743r.).

Papieżem od 1740r. był Benedykt XIV. Tarnogórzanie jego imię na pewno znali. To on 15 sierpnia 1747r. zatwierdził bullą statut Bractwa Świętej Barbary. Zmarł w 1758r.

AKP

 

 

Herbarz Tarnogórski

Holly
Ohm-Januszewscy

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa