Zamki i pałace

O nich zapomnieć nie można Herbarz tarnogórski

Montes Nr 9

N U M E R  10   -   6   W R Z E Ś N I A   2 0 0 2 r.

 Montes Nr 11

 

Gwarki, Herb i Historia
Nakielski wapiennik
250 lat temu
Kościół p.w. św. Józefa Robotnika
Kinematograf w sali Klauzy
Życie społeczno-kulturalne cz. II
Jerzy Fryderyk von Ansbach
Herb jest ważnym elementem społeczności lokalnej
Śląskie herby
440-lecie nadania herbu dla Tarnowskich Gór
Ordunek Gorny
Ożywcze zmiany
Wyjątkowy herb
Wysiedlenia tarnogórzan
Uniwersytet a społeczność lokalna
Święto Morza w Tarnowskich Górach
80. Rocznica powrotu Tarnowskich Gór do Polski
Rys historyczny  wodociągów cz.IX
 

 

Gwarki, Herb i Historia

I już trzeci raz spotykamy się z Państwem przy okazji tarnogórskich Gwarków, a po raz dziesiąty na łamach gazety. Rocznica może niewielka, ale dla nas szczególna. Już trzeci rok też piszemy w naszym „Montesie” o sprawach naszego Herbu. Nie przypadkiem obok górniczego godła można znaleźć herb Tarnowskich Gór w naszej winiecie. Tym bardziej z radością i dumą donosimy, że Miasto Gwarków wróciło do swego historycznego herbu, za którym zawsze optowaliśmy. Przypominamy, więc dotychczasowe nasze artykuły dotyczące tej tematyki i publikujemy nowe materiały. Pozwolą one dostrzec jak wspaniały i niezwykły jest herb Naszych Tarnowskich Gór.

Sprawom „Ordunku Gornego”, w którym znalazła się pierwsza wzmianka o Tarnowskich Górach, poświęcony jest artykuł dr. Z.Jedynaka z Archiwum Państwowego w Katowicach. To ważny dokument. Rok jego wystawienia - 1528 - znajduje się na sztandarze miasta.

Osobnym prezentem jest specjalna wkładka pt. „Poczet Panów Tarnogórskich” - to pierwsza tego typu publikacja. Po wyciągnięciu odpowiednich stron, ich złożeniu i rozcięciu, powstanie wkładka, stanowiąca doskonałe uzupełnienie opublikowanej nie tak dawno „Historii Tarnowskich Gór”.

Jak widać ten „Montes” jest szczególny, ale i czas po temu. Na pewno do annałów naszej regionalnej historii zapisana będzie data - 7 sierpnia 2002 roku - gdy Rada Miejska jednogłośnie przy prawie pełnym składzie (jeden radny był nieobecny) przywróciła miastu jego historyczny herb. Wszyscy jesteśmy świadkami historii...

Redakcja

 

 

Herbarz Tarnogórski

Holly
Ohm-Januszewscy

 

Montes Tarnovicensis

Strona Główna ] Montes Nr 1 ] Montes Nr 2 ] Montes Nr 3 ] Montes Nr 4 ] Montes Wyd.Spec. ] Montes Nr 5 ] Montes Nr 6 ] Montes Nr 7 ] Montes Nr 8 ] Montes Nr 9 ] Montes Nr 10 ] Montes Nr 11 ] Montes Nr 12 ] Montes Nr 13 ] Montes Nr 14 ] Montes Nr 15 ] Montes Nr 16 ] Montes Nr 17 ] Montes Nr 18 ] Montes Nr 19 ] Montes Nr 20 ] Montes Nr 21 ] Montes Nr 22 ] Montes Nr 23 ] Montes Nr 24 ] Montes Nr 25 ] Montes Nr 26 ] Montes Nr 27 ] Montes Nr 28 ] Montes Nr 29 ] Montes Nr 30 ]

Pismo dotyczące historii Tarnowskich Gór, Ziemi Tarnogórskiej i Śląska
Wydawca: Oficyna Monos, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Szpaków 5, tel./fax (032) 384-14-31
e-mail: krzysztof.kudlek@neostrada.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Kudlek

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu gazety wszystkich, którym popularyzowanie historii jest szczególnie bliskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przetwarzanie, kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody wydawcy zabronione
 Copyright © 2004 GM / Projekt i realizacja GM 2004

 

Darmowy licznik odwiedzin

teksty piosenek księgarnia internetowa